Slakt heller Regjeringen

Slakt heller Regjeringen

Ser at WHO er ute med en slaktliste over Norsk tobakkspolitikk, de mener den ikke er streng nok! Norge har allerede en røykelov som går alt for langt i å innskrenke enkeltmenneskenes frihet.  Regjeringen varslet med en gang en enda strengere røykelov, hva skal de stramme inn på nå? Forby røyking på offentlig plass muligens? Til tross for at vi har en reguleringskåt Regjering tror jeg ikke at de vil forby røyking på offentlige plasser, men jeg blir usikker når jeg registrer at Statssekretær Roger Ingebrigtsen kommer med følgende kommentar:

«- Jeg tror ikke det blir aktuelt å forby røyking ute.»

Regjeringen har allerede tvunget butikker/kiosker til å skjule tobakk, for når det ikke er synlig så tror de at problemet er løst. Blir litt samme tankegang som å forby prostitusjon og dermed tror man at man er kvitt prostitusjonen fordi man ikke ser den åpenlyst.

Dette forslaget kommer fra samme Regjering som vurderte om de skulle forby taxfreesalg

Men det mest ekstreme i rapporten fra WHO som Regjeringen nå har til behandling er at de vil ha en vurdering av å forby folk å røyke i sine egne hjem. Så først vil de forby folk å røyke ute, for så å forby folk å røyke hjemme i sine egne hjem! Hva blir det neste? Hva blir det neste politikere og byråkrater skal forby oss å gjøre i vårt eget hjem?

Goto Top