Skattepenger bør kastes på sjøen?

Skattepenger bør kastes på sjøen?

Skattepenger bør kastes på sjøen?

Debatten om skattenivå og innretting er alltid en het politisk debatt. For meg handler debatten om respekt for alle enkeltindivider som hver dag står opp om morgenen for å å dra på jobb for å kunne forsørge seg og sin familie. Veiarbeideren som står ute store deler av året i regn, snø, kulde, varme med tunge løft som tjener sine velfortjente penger av verdier han har skapt som han så må betale skatt av. For en politiker som skal kreve inn denne skatten for så å fordele den til gode og mindre gode formål er disse hardt opparbeidede skattekronene kun et tall på papiret. Dette tror jeg er noe av grunnen til at alt for mange politikere har en altfor lettfattelig omgang med skattebetalernes penger. Som grunnprinsipp mener jeg at hver enkelt skal få disponere over sine egne penger som er opptjent på lovlig måte. Samtidig er det sånn at de aller fleste av oss ønsker at noen grunnleggende velferdsgoder skal være finansiert av felleskapet/skattebetalerne sånn at alle er sikret grunnleggende velferdsgoder som skole, helse, infrastruktur, forsvar, politi, barnevern etc.

Noe av det jeg er mest stolt av med FrP i regjering er at vi på et år har klart å redusere skattene og avgiftene med ca. 15 milliarder kroner. Det betyr at du nå få beholde mer av din egen inntekt, pensjonistene som har jobbet gjennom et langt liv får beholde mer av sin pensjon, når en familie opplever noe av det tristeste man kan oppleve, et dødsfall i familien slipper man nå å betale dødsskatt siden vi har fjernet den og mange andre avgifter.

Det at venstresiden i Norsk politikk ønsker å øke skatter og avgifter er godt kjent. Som oftest prøver de å pakke det inn med at de er snille som skal øke skattene sånn at vi får bedre helse, skole osv. selv om erfaringene har vist at det de øker er byråkratiet og ikke kvaliteten i tjenestene. Nå har vi en regjering som reduserer skatter/avgifter samtidig som vi styrker velferdstilbudet. Dette gjør vi gjennom å redusere byråkratiet, redusere helsekøer ved å benytte ledig privat kapasitet, styrker næringslivet sånn at flere kan komme i jobb osv.

Jeg har funnet et godt eksempel på venstresidens skremmende syn på skatt. SVs Andreas Halse innrømmer tydelig at han og venstresiden ikke bare vil kreve inn skatt for å finansiere velferdsgoder, men at han f.eks. er tilhenger av eiendomsskatt selv om man skulle kaste pengene på sjøen.

Andreas Halse

Skjermdump fra Politisk.no

Han mener altså at den hardtarbeidene veiarbeideren eller sykepleieren som har spinket og spart for å få kjøpe sin bolig skal måtte betale en høy eiendomsskatt, ikke for å finansiere velferd, men for å redusere såkalte forskjeller. Jeg er stolt av å tilhøre et parti som i sin tid ble stiftet for å redusere skatter, avgifter og offentlige inngrep. Folk flest bør få beholde mer av sine surt opptjente penger. Politikere må vise mer respekt for skattebetalernes penger.

Goto Top