Skattekåte byråkrater

Skattekåte byråkrater

Det er kjent at politikere og byråkrater i alt for stor grad ønsker å styre folk sitt liv gjennom alt for store innhugg i lommeboken til folk flest. Kreativiteten politikerne og byråkratene viser når det gjelder å finne nye måter å beskatte innbyggerne på er dessverre stor. Sist ute nå er rådmannen på Hvaler som ønsker å innføre en eiendomskatt som kun skal gjelde hytteeiere. Han ønsker å innføre eiendomskatt for hele kommunen, men ønsker samtidig å redusere inntektsskatten for innbyggerne på Hvaler tilsvarende sånn at det er hytteeierne som sitter igjen med regningen.

Begrunnelsen til rådmannen er at hytteeierne også belaster kommunens budsjett gjennom bruk av hjemmehjelp etc. i perioden de er på hytta, mens de skatter til en annen kommune. Jeg er helt enig at dette er en stor utfordring for Hvaler som kun har drøye 4000 innbyggere som betaler skatt, mens de på det meste har 40 000 beboere om sommeren. Løsningen er ikke å skattlegge hytteeierne ytterligere, man burde heller innført et stykkprissystem der pengene fra staten fulgte brukeren av de kommunale tjenestene uavhengig av hvem(kommune eller privat leverandør) som utfører tjenesten.

Eiendomskatteloven burde vært avskaffet da eiendomskatt er en meget usosial dobbeltbeskatning. Men heldigvis har innbyggerne i en kommune mulighet til å velge bort de politikerne som ønsker å innføre en eiendomskatt. Utfordringen er at hytteeiere ikke har denne muligheten da de ikke har stemmerett i kommunen de har hytte i. Vi må heller ikke glemme at hytteeiere også bidrar betydelig i verdiskapningen gjennom sine kjøp av varer og tjenester i kommunen der de velger å feriere.

Jeg er derfor glad for at Hvaler er styrt av Fremskrittspartiordfører Eivind Borge som er en sterk motstander av eiendomskatt og han har også tidligere avvist lignende forslag fra rådmannen.

Goto Top