Skattefordel for Stortingsrepresentanter?

Skattefordel for Stortingsrepresentanter?

Skattefordel for Stortingsrepresentanter?

Stortingets presidentskap har nå fremmet forslag om at Stortingsrepresentantene skal få egne skatteregler når det gjelder reise/pendling. Ifølge Stortingspresidenten Dag Terje Andersen(AP) skyldes dette at Stortinget ikke er en vanlig jobb. Han har rett i at det å være Stortingsrepresentant ikke er en vanlig jobb, men det er mange mennesker som har jobber som ikke passer inn i A4 tankegangen til Arbeiderpartiet. Det er mange som må reise mye i jobben sin, det er mange som midlertidig må bo et annet sted i landet eller i utlandet pga oppdrag på vegne av jobben. Stortingspresidenten mener tydeligvis at det er greit at disse har et stivbent og rigid skattesystem, men Stortingsrepresentantene skal få et eget system de vil spare mye penger på. Dette henger med respekt og melde ikke på greip. La Stortingsrepresentantene selv få føle på de utfordringene vi har i dagens byråkratiske Norge i håp om at de forenkler landets skattesystem.

Jeg har derfor fremmet følgende resolusjon på landsmøtet til Fremskrittspartiet og jeg håper den blir behandlet og vedtatt i morgen. For saken kommer til Stortinget igjen og da håper jeg at Fremskrittspartiet er klinkende klare i sin motstand:

Forslagsstiller: Erlend Wiborg, Østfold FrP,

Stopp særordning for Stortingsrepresentanter

Fremskrittspartiets landsmøte anmoder Stortingsgruppen om å gå imot forslaget til presidentskapet om å ha en særordning for Stortingsrepresentanter i forbindelse med beskatning av reiser. Det er viktig at Stortingsrepresentantene har samme lover og regler å forholde seg til som resten av landets innbyggere. Dette er viktig for å selv føle på kroppen hvor rigid dagens skattesystem er.

Goto Top