Skal ikke FrP velgere støtte TV aksjonen?

Skal ikke FrP velgere støtte TV aksjonen?

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartier Hadia Tajik går i dag hardt ut mot Mette Hanekamhaug(FrP) i forbindelse med at Mette har stilt opp for årets TV aksjon. Hadia Tajik mener at siden Frp ønsker å redusere stat til stat bistand så blir det galt av Frp,ere å stille opp på TV aksjonen. Dette utsagnet mener jeg er meget unødvendig og skadelig og jeg kunne ønske at Hadia var voksen nok til å beklage utspillet så debatten kunne blitt lagt død. Stat til stat bistand har gjennom mange forskningsrapporter vist seg å være en meget dårlig bidrag for å få gjort noe med verdens fattigdom. Vi ser at betydelige midler av det den norske stat ukritisk gir til diverse land går til å opprettholde makten til de som styrer landet og ofte er medansvarlig for uføret landet deres har kommet i. Stat til stat bistanden har i stor grad bidratt til en betydelig militær opprusting i flere land og samtidig har det ført til at landets ledere har beriket seg selv. Fremskrittspartiet har flere ganger foreslått å redusere stat til stat bistanden betydelig og heller hjelpe landene til selv å tjene penger. Dette kan vi gjøre ved å tillate at fattige land får lov til å tjene penger ved å selge varer på våre markeder. Dette er sånn hele den vestlige verden har fått sin rikdom. Dette har dessverre Arbeiderpartiet kjempet imot til tross for at flere av de fattigste landene selv sier at de ikke ønsker mer bistand, de ønsker heller å få lov til å tjene sine egne penger gjennom frihandel. Derfor har Frp sin bistandspolitikk ofte vært basert på et enkelt, men godt prinsipp. «Gir du en mann en fisk har han mat for den ene dagen, men hvis du heller lærer han å fiske har han mat for resten av livet»

Selv om Fremskrittspartiet er skeptisk til stat til stat bistand har vi og er sterke tilhengere av bistand gjennom frivillige organisasjoner som Røde Kors, Leger uten grenser, Flyktninghjelpen osv. Dette da disse organisasjonene i stor grad bidrar til det FrP mener er det beste for fattige land, nemelig å bygge opp skoler og infrastruktur sånn at landene selv kan bli økonomisk levedyktig på sikt.

Det er derfor synd at Hadia Tajik prøver seg med et billig argument og at det blir feil av FrP,ere å stille opp for TV aksjonen. Ønsker hun at ca. 25% av befolkningen skal droppe å gi penger til TV aksjonen? Jeg håper og tror ikke det og jeg synes hun bør komme med en beklagelse.

TV aksjonen er en meget god og viktig aksjon som baserer seg på frivillighet og det er meget strenge kontrollrutiner for at de innsamlede midlene faktisk kommer frem. Jeg har derfor sitter i aksjonskomiteen i Moss og har hatt ansvaret for  arbeidet i dele av Moss tidligere. Det er også synd at NRK velger å ta deler av de innsamlede midlene til å dekke sine kostnader i forbindelse med TV aksjonen. Jeg hadde forventet at statskanalen som allerede er finansiert via TV listensen kunne latt samtlige innsamlede midler gått rett til prosjektet.

Min oppfordring til alle lesere av denne bloggen er derfor å gi penger til årets TV aksjon til tross for Hadia Tajik sin angrep på alle de som ønsker en bedre og mer virkningsfull bistandspolitikk baser på at landene skal klare seg selv ved at vi skal gi de tilgang til våre markeder og gi de utdanning sånn at de lærer å «fiske og dermed kan brødfø sin familie for all fremtidig i stedefor å gi de en fisk så de har mat for en enkelt dag».

Goto Top