Skal du eller Jens styre livet ditt?

Skal du eller Jens styre livet ditt?

Etter at Høyre sitt landsmøte vedtok å støtte Fremskrittspartiet i at fedrekvoten bør være valgfri har Høyre blitt kritisert at samtlige partier, med unntak av FrP. Hvorfor dette? Jo, fordi de øvrige partiene ønsker å styre hverdagen til folk. Selv så er jeg sterk tilhenger av at menn skal ta deler av permisjonen når man får barn. Men om faren bør ta ut 1 eller 4 måneder må foreldrene selv avgjøre i forhold til hva som er mest riktig for deres familie. Ingen politiker bør eller skal styre hvordan folk velger å organisere livet sitt.

Hva synes du? Hvor langt bør politikere gå i å detaljregulere livet til folk? Selv mener jeg at voksne og selvstendige mennesker skal få styre sitt eget liv i størst mulig grad uten politisk innblanding. Politikerne bør heller tilrettelegge for at alle familier får reell valgfrihet gjennom å f.eks. sikre at faren får selvstendig opptjeningsrett. For i dag så tjener menn gjerne mer enn kvinner av flere årsaker og dermed kan det fort bli sånn at man ikke har råd til at mannen er hjemme med barna pga at familien totalt sett taper på det da menn ikke har selvstendig opptjeningsrett.

For meg er det ikke noe som bør hete mammaperm eller pappaperm, foreldrene bør få en pott som de selv fordeler etter hva deres familie ønsker, ikke etter hva Jens krever

Goto Top