Siv Jensen i Moss

Siv Jensen i Moss

Tidligere i dag gjestet Siv Jensen Moss. Hun holdt en god appell kl. 1600 på Amfi Moss og flere av deltagerne var tydeligvis veldig fornøyde. Flere var så fornøyde at de endelig meldte seg inn i Fremskrittspartiet. Den yngste som meldte seg inn var 17 år og den eldste var 92 år gammel, så alderspennet var stort. I appellen til Siv fokuserte hun på flere lokale saker og spesielt behovet for en betydelig forbedring av eldreomsorgen der det er behovet og ikke kommuneøkonomien som avgjør om du får en god, trygg og verdig eldreomsorg. Fremskrittspartiet ønsker som kjent en statlig finansiering av eldreomsorgen på lik linje med f.eks. arbeidsledighetstrygd og barnetrygd. Så fort du får barn så får du barnetrygd automatisk og ingen får avslag på barnetrygd pga. dårlig økonomi i en periode. Samme modell burde vi ha innen eldreomsorgen, altså at så fort en lege kommer frem til at du har behov for en sykehjemsplass, så skal pengene komme automatisk fra staten via folketrygden.

Siv Jensen holder appell på Amfi Moss

Siv var også innom skole, samferdsel og eiendomsskatt. Siv tok seg god tid til å prate med flere av de fremøtte før og etter sin appell noe flere av de som møtte opp tydeligvis satt stor pris på. Midt i talen til Siv kom det flere demonstranter fra AUF, noe Siv taklet bra da hun påpekte viktigheten av at ungdom engasjerte seg uavhengig av parti. Men jeg må si at jeg stusser litt over at AUF busser inn sine ungdomspolitikere fra hele Østfold for å demonstrere mot FrP og Siv Jensen sin appell. Jeg synes de heller burde lage sine egne arrangementer, men de står selvfølgelig helt fritt til å gjøre som de vil.

Siv dro så videre på et møte i regi av Moss Industriforening der hun også holdt et innlegg og hun fikk flere gode spørsmål fra engasjerte deltagere.

Goto Top