Sikkerheten rundt Stortinget

Sikkerheten rundt Stortinget

Nå om dagen møter jeg på Stortinget som møtende vararepresentant og det er flere spennende saker vi behandler. I dag har vi hatt en redegjørelse fra justisminister Knut Storberget og forsvarsminister Grethe Faremo om de tragiske hendelsene 22. juli. Det jeg tror alle er enig i er at vi må se på hva som ikke fungerte godt nok og hvordan vi kan forbedre det. Dessverre valgte Regjeringen i sin redegjøring å ikke være konkrete på hvilke tiltak som bør iverksettes for å gjøre at Norge kan håndtere lignende katastrofer neste gang de skulle intreffe.

Under debatten tenkte jeg også på sikkerheten rundt Stortinget, Regjering og Slottet. Det er en kjent sak at Stortinget ikke ble sikret umiddelbart etter terrorangrepene 22. juli. Under redegjørelsen til Regjeringen tok jeg dette bildet av en lastebil som stod rett utenfor Stortinget i Akersgata.

En stor lastebil parkert helt inntil Stortingsbygningen

Jeg tror det er få andre land der man kan kjøre og parkere en bil helt inntil landets parlament. Jeg er en sterk tilhenger av at det skal være nærhet mellom innbyggere og politikere, samtidig må vi ikke være naive. Jeg synes det er mildt sagt spesielt at vaktholdet rundt Stortinget fortsatt er såpass lavt. Ingen vet hva lastebilen jeg tok bilde av inneholder. Det burde være en selvfølge at man ikke kan parkere biler så nærme landets parlament og sikkerheten burde vært betydelig høyere rundt Stortinget, Regjering og Slott og vi burde styrke sikkerheten rundt flere av de mest fremtredene politikerne. Dette kan og bør vi klare uten at det går på bekostningen av nærheten mellom innbyggere og politikere.
Goto Top