Sexundervisning til femåringer?

Sexundervisning til femåringer?

Jeg lar meg sjelden overaske over forskere og politikere med meget rare synspunkter. Det siste håpløse forslaget kommer fra sosiologiprofessor Gail Danes som ønsker å ha sexundervisning for femåringer i barnehagen. Hennes begrunnelse er at ungdom lærer for lite om sex i skolen og at de dermed lærer for mye av pornografi som vi alle vet er kunstig. Det kan godt hende at seksualundervisningen i skolen er for dårlig og at den bør bedres, men da burde professoren heller ha foreslått det. Når professoren heller velger å løse problemet ved å innføre sexundervisning for femåringer så er det tydeligvis et kvalmende syn hun har på små barn. Det som gjør det hele enda mer skremmende er at SV går ut og gir henne støtte i at femåringer trenger sexundervisning. Jeg har ikke barn selv enda, men når jeg får barn vil jeg aldri godta at staten skal gi mine barn sexundervisning i barnehagen. La barn fortsatt være barn og små barn i barnehagen har ikke noe behov for å ha sexundervisning. Skolen bør selvfølgelig gi barna seksualundervisning når barna blir litt eldre, men la oss skåne våre uskyldige barn fra enkelte politikere og forskere sitt forkvaklede og kvalmende menneskesyn.

Goto Top