Seier i tråd med valgløftene – GIL blir på Rygge

Seier i tråd med valgløftene - GIL blir på Rygge

Seier i tråd med valgløftene – GIL blir på Rygge

I valgkampen kjørte Østfold FrP frem Rygge som en av de viktigste sakene og partiet var klare på at hvis vi kom i Regjering skulle vi gjøre det vi kunne for å stoppe flyttingen av GIL og hans stab bort fra Rygge. Det at den rødgrønne regjeringen sviktet Østfold og landets forsvarsevne pga. distriktspolitikk var og er ikke forsvarlig.

Med en gang Stortingsvalget var over begynte jeg å jobbe med denne saken sammen med min gode kollega Ulf Leirstein. Vi har også samarbeidet godt med Høyre i denne saken og sammen har vi nå klart å få oppfylt vårt valgløfte om at det ikke blir noen flytting av GIL og hans stab i inneværende periode. Dette er en stor og viktig seier for Østfold, landet og FrP.

Goto Top