«Sannheten» rundt «nødhjelpen»

«Sannheten» rundt «nødhjelpen»

Dessverre så fikk utfallet av den såkalte nødhjelpsaksjonen til Gaza et forferdelig resultat. Det at menneskeliv går tapt er alltid forferdelig og er noe man alltid må prøve å unngå, men allikevel så skjer det dessverre alt for ofte. Men det jeg reagerer på er den massive fordømmelsen som Israel nå utsettes for uten at alle fakta er på bordet er skammelig. Man trenger nå en grundig granskning av hva som skjedde, spesielt siden aksjonen skjedde i internasjonalt farvann.

Jeg vil anbefale alle å se bort fra propagandaen til venstrevridde journalister ledtoget av såkalte kjendiser som lar seg bruke av islamister som har som mål å utslette jøder, kun fordi at de er jøder.

  • – Hvis båten kun inneholdt nødhjelp og ikke våpen, hvorfor takket de da nei til Israels tilbud om at nødhjelpen kunne komme rett inn i Gaza etter en inspeksjon for å avdekke om eventuelle våpen var ombord?
  • – I enhver krig foregår det også en propagandakrig, så både Israel og den muslimske verden bedriver propaganda. Men hvem av sidene er tjent med utfallet saken nå fikk? Israel? Nei, det at folk ble skadet og 9 er døde tjener kun «Palestinernes» sak og det kan vel hende at de derfor så seg tjent med å fremprovosere det?
  • – Gaza grenser mot Israel og Egypt, hvor er kritikken mot at Egypt også har samme strenge grensekontrolltiltak som Israel har valgt? Hvorfor velger Egypt som et muslimsk land å gjøre det samme som Israel?
  • – Mottakerne av den påståtte nødhjelpen var Hamas, og Hamas stod klare til å motta båtene. Hamas som har som mål å utslette Israel, nekter kvinner utdanning, bedriver sharia osv osv. Er dette en nødhjelpsorgansisasjon? I så fall er Hamas den første nødhjelpsorgansiasjonen jeg har hørt om som står på terrorlistene til EU og USA.
  • – Hvis de såkalte nødhjelpsaktivistene er så fredlige, hvorfor synger de død over jødenesanger på dekk?

 

Jeg er en sterk tilhenger av staten Israel, men jeg unnskylder ikke alt de gjør, men deres rett til å forsvare seg må være klar. Hva ville Norge gjort hvis det ble sendt båter som skulle bryte norsk lov og som vi mente inneholdt våpen som ville bli brukt mot Norge, ville ikke vi stoppet båtene? Israel var tydelige i forkant på at båtene ville bli stoppet for å bli inspisert før varene kunne bli sendt til Gaza. Dette takket de såkalte aksjonistene nei til da de ønsket en konfrontasjon med det tragiske utfallet vi nå ser.

Her kan dere se videoen der Israel på nytt tilbyr at nødhjelpen kan bli sendt inn til Gaza etter en gjennomgang for å fjerne eventuelle våpen(bloggposten fortsetter under videoen:

Jeg er derfor glad for alle som ønsker en mer reflektert debatt rundt temaet og vil derfor anbefalle lederen i Unge Høyre sin blogg og Aina Stenersen i FpU sitt innlegg. Er vel greit å få høre Israels egen versjon også, for så langt er det nesten kun de såkalte aktivistenes versjon som kommer frem.

Et siste eksempel på Norsk media sin forvrenging av sannheten er når de fremstiller det sånn at de 3 nordmennene som var med er fengslet uten mulighet til å komme seg ut. De har selv valgt det, alle som var ombord i båtene har mulighet til å forlate Israel når som helst, men de som nekter å forlate Israel vil bli fengslet i påvente av en rettsprosess for å få de kastet ut. De har altså SELV valgt å bli i landet og å være fengslet.

Goto Top