Riktig eller galt å kaste ut en illegal innvandrer?

Riktig eller galt å kaste ut en illegal innvandrer?

I går kveld fikk vi nyheten om at Maria Amelia ble arrestert av politiet og vil nå bli kastet ut av landet med tvang. Dette har blitt møtt med sterk motstand fra mange som mener det er galt å kaste ut en person som tilsynelatende klarer seg godt i Norge. Maria kom til Norge som 16-åring og er opprinnelig fra Kaukasus. Hun har levd ulovlig i Norge gjennom flere år da hun fikk avslag på sin asylsøknad ettersom det ble konkludert med at hun ikke hadde behov for beskyttelse i Norge. Hun har senere prøvd å få saken sin vurdert på nytt, men fikk senest for noen dager siden enda et avslag på sin søknad. Til tross for gjentatte avslag har hun valgt å oppholde seg illegalt i Norge der hun har studert og arbeidet ulovlig. Hennes liv som papirløs og ulovlig bosatt i Norge har hun skrevet en bok om, noe som gjorde at hun for alvor ble kjent over hele landet.

Jeg har en litt annen innfallsvinkel enn alle de som nå kritiserer utkastelsen av henne. Når en person får avslag på sin asylsøknad og etter at alle ankemuligheter er tapt så oppholder en person seg ulovlig i Norge hvis man ikke forlater landet. Det er et stort problem for Norge at så mange oppholder seg illegalt i vårt samfunn og vi må selvfølgelig kaste ut de som ikke har lovlig opphold i Norge. I enkeltsaker slik som saken om Maria Amelie er det lett å få sympati med henne da hun etter min mening har vært en berikelse for samfunnet vårt på mange områder. Likevel hadde det blitt helt feil om politiet skulle sett gjennom fingrene på at hun oppholdt seg ulovlig i Norge kun fordi hun har blitt kjent i media. Loven må være lik for alle og loven er klar, hvis du oppholder deg ulovlig i Norge skal du bli uttransportert så fort det er mulig.

Selv om jeg mener at det av likhetsprinsippet er riktig at Maria Amelie skal behandles likt med alle andre som ikke er like kjente, er det samtidig grunn til å stille spørsmål ved om lovverket er riktig. Maria Amelie er en jente som etter hva jeg forstår har tatt seg en utdannelse og arbeider som forfatter. Hun ønsker å skape seg et bedre liv og hun ønsker å livnære seg selv gjennom arbeid og ikke leve på norske skattebetaleres regning. Samtidig så ser vi at mange grove kriminelle innvandrere får lov til å oppholde seg i Norge uten at de blir kastet ut. Mullah Krekar har som kjent fått leve helt fritt i Norge til tross for at han også er her uten gyldig oppholdstillatelse og han har blitt erklært som en fare for rikets sikkerhet. Til tross for dette har han vært i Norge i ca. 10 år og kostet norske skattebetalere mangfoldige millioner kroner samtidig som han kommer med trusler mot politikere og er aktiv i en kamp mot norske verdier og vårt levesett. Det blir da et stort paradoks hvorfor denne mannen får leve fritt i Norge, mens vi kaster ut en ung jente som kan være en berikelse for landet vårt. Sånn er dessverre lovverket de andre partiene har laget. Lovverket beskytter i praksis kriminelle innvandrere og andre som aldri burde fått vært her i landet, mens arbeidssomme og ordentlige mennesker som blir godt integrert blir kastet ut.

Goto Top