Riksvåpenet skjules

Riksvåpenet skjules

Politiet har jobbet en stund med ny profilering av politibilene. Nå har de offentliggjort det nye designet som skal være mer synlig i mørket enn dagens politibiler. Det er bra at Politiet ønsker synligere biler i mørket da dette øker sikkerheten til Politiet og til publikum. Det som er synd er at de fjerner nasjonalfargene(rødt, hvitt og blått) fra bilene, og erstatter disse med hvitt, gult og sort. Selv om jeg synes dette er synd så har jeg forståelse for dette grepet så lenge det er begrunnet med at de nye fargene er mer synlige. Det jeg derimot reagerer på er at de også fjerner norges riksvåpen fra bilene. Politiet utøver makt på vegne av samfunnet og jeg mener riksvåpenet er et viktig symbol som så absolutt fortsatt bør bæres av politiet og deres biler. Tidligere har noen ønsket å endre riksvåpenet da det inneholder et kors og noen mener det ikke hører hjemme i Norge lenger iom. at vi nå har langt flere religioner her i landet. Dette er et håpløst argument, da riksvåpenet etter min mening symboliserer vår felles historie og det er ingen hemmelighet at Norge er bygget på de kristne grunnverdier. Riksvåpenet i Norge har vi hatt siden ca. år 1280 og har siden da symbolisert landet og hatt en juridisk status og merke som har blitt benyttet av myndighetene.

Grunnen til at Politiet nå velger å fjerne riksvåpenet fra sine biler kan man bare spekulere i, men jeg håper  ikke at det skyldes såkalt respekt for våre nye landsmenn. Jeg forventer at Politiet setter tilbake riksvåpenet på sine biler og viderefører tradisjonen vi har hatt siden år 1280 med at riksvåpenet symboliserer landet og våre myndigheter.

Goto Top