Regjeringen skal bestemme prisen på bøker

Regjeringen skal bestemme prisen på bøker

Gjennom mange blogginnlegg har jeg skrevet om områder som politikerne og byråkratene burde fjernet sine reguleringskåte hender langt unna. Dette da jeg har troen på at folk flest vet best hvordan deres liv skal styres. Dette handler enkelt og greit om at ingen mennesker er like og da er det umulig å lage et system der alle innbyggere skal passe inn i en A4 mal. Dette er også bakgrunnen for at jeg er en sterk tilhenger av en fri markedsøkonomi der det er vi som forbrukere som gjennom våre kjøp av varer og tjenester som avgjør hvilke bedrifter som blir vinnere og tapere. Dette systemet gjør enkelt og greit oss forbrukere til sjefen og bedrifter som vil overleve må hele tiden fornye seg for å dekke våre behov og ønsker.

Alternativet er at politikerne og byråkratene skal gjette hva vi forbrukere ønsker og dette systemet ender opp til at staten bestemmer hva vi skal ha og man får liten/ingen innovasjon. Hvorfor skal en bedrift fornye seg, forske på fremtidide produkter etc. hvis det er staten som bestemmer hva de uansett skal produsere? Erfaringene har vist oss at planøkonomien aldri klarer å overleve over tid og ikke minst har historien vist oss at fri markedsøkonomi skaper mest velstand til hele befolkningen.

For noen dager siden fikk Regjeringen en anbefaling om at at man bør forby den enkelte bohandler å selv fastsette prisen på sine bøker da Regjeringen skal bestemme dette. Dette er et håpløst inngrep i det frie marked og vil gjøre at vi forbrukere får mindre makt. Butikkene mister friheten til selv å fastsette prisene ut fra hvilke kostnader de har og butikkene mister muligheten til å benytte pris som et virkemiddel innen markedsføringen, i konkurranse med andre butikker og ikke minst mister de muligheten til å redusere prisene på bøker som ikke er så populære.

Hvis det ender med at politikerne og byråkratene skal bestemme hvilke pris den enkelte bokhandel får lov til å ta for den enkelte bok er jeg redd for at utvalget av bøker og antall bokhandlere vil reduseres. Ingen bohandlere er i dag like og en bokhandel kan f.eks. skille seg ut ved at de ansatte har ekstra bred kunnskap om bøkene de selger og for å finansiere dette tar de noe høyere utsalgspris på bøkene. Andre bokhandlere ansetter 18-åringer med liten kunnskap om bøker, men til gjengjeld er prisene på bøkene lavere. Dette er bare et av flere eksempler på hvordan mangfoldet kan reduseres av en statlig prisfastsetting.

Mitt ønske er at politikerne og byråkratene fjerner sine reguleringskåte hender over innbyggerne og det frie markedet. I en fri markedsøkonomi er riktig pris for en bok det en butikk klarer å selge den for, hvis butikken priser bøkene for høyt går vi til en annen butikk. Dermed sikrer vi konkurranse også på pris og vi som forbrukere sitter med makten da det i praksis er vi som fastsetter prisene. Dette klarer vi langt bedre enn Regjeringen som bør holde fingrene fra fatet.

Goto Top