Reduser veier for å løse trafikkproblemer

Reduser veier for å løse trafikkproblemer

Å redusere veier for å løse trafikkproblemer er Moss Venstre sitt forslag for å løse trafikkproblemene i Moss. Forslaget til Venstre går ut på at man skal gjøre om et av feltene over kanalbroen til kollektivfelt. Dette til tross for at veinettet over kanalbroen er sprengt og allerede på 70-tallet var kapasiteten over kanalbroen i Moss for liten. Fremskrittspartiet kommer derfor til å stemme imot forslaget til Venstre da vi er uenig i at løsningen på trafikkproblemene i Moss er å skape enda lenger kø for å presse folk til å benytte bussen.

Moss Fremskrittsparti er tilhengere av kollektivfelt, men det må da være som en del av en helhetlig trafikkløsning der vi bygger nye veier så kollektivfeltet kommer i tillegg til og ikke i stede for dagens veier. Løsningen til Venstre vil bare skape mer trafikkaos i byen.

Goto Top