Rød ungdom må betale for hærverk

Rød ungdom må betale for hærverk

Ungdomspartiet til Rødt(tidligere RV), Rød ungdom har hatt en stor aksjon mot retusjert reklame. Aksjonen har gått ut på at de bedrev hærverk mot reklameboards fra Lindex. De klistret større klistremerker med sitt politiske budskap på reklameplakatene, noe som ødela reklameplakatene og budskapet Lindex ønsket å få frem. Jeg synes det er helt greit at Rød ungdom kommer med sitt syn på retusjert reklame, selv om jeg selvfølgelig er uenig med Rød ungdom. Rød ungdom ønsker å redusere ytringsfriheten og den kreative friheten til Lindex og andre som reklamerer da de mener det skal være forbudt med retusjert reklame. Det skal altså bli forbudt for Arbeiderpartiet å pynte litt på et bilde av Jens Stoltenberg som de ønsker å benytte i en reklamekampanje, med mindre de har en stor advarsel om at f.eks. de har fjernet noen skyer på bildet.

Denne saken handler ikke om politisk uenighet, den handler om det er akseptabelt å bedrive hærverk på en annen person sin eiendom. Jeg er en sterk motstander av enhver form for hærverk uavhengig om hærverket har et politisk budskap. Når JC Decaux velger å fremme et erstatningskrav til Rød ungdom for hærverket de har bedrevet på deres reklamemontere, burde ikke det komme som en overaskelse på Rød ungdom. Rød ungdom mener det blir galt at de skal dekke hærverket så lenge de hadde et politisk budskap. Betyr det at hvis jeg drar hjem til politikere fra Rød ungdom og Rødt så kan jeg fritt tagge mine politiske budskap på husveggen hjemme hos dem? Selvfølgelig kan jeg ikke det, og dette burde Rød ungdom forstå. Jeg håper at saken ender med at Rød ungdom må betale for skaden de har påført JC Decaux og Lindex for sitt hærverk. Vi politikere skal fremme våre politiske synspunkter gjennom media, sosiale medier, direkte kontakt med innbyggerne, organisasjoner, politiske møter osv. ikke med hærverk.

Goto Top