Pressemelding – Ingen bedring av fylkesveiene

Pressemelding - Ingen bedring av fylkesveiene

Pressemelding – Ingen bedring av fylkesveiene

PRESSEMELDING FRA FREMSKRITTSPARTIETS FYLKESTINGSGRUPPE

INGEN BEDRING AV FYLKESVEIENE

Fylkesrådmannen la i dag frem sitt forslag til økonomiplan for Østfold fylkeskommune for de neste fire årene. Økonomiplanforslaget viser at fylkeskommunen har god økonomi, men den mangler satsing på de viktigste oppgavene fylkeskommunen har. -Fylkesveiene i Østfold har et etterslep på hele 1,2 milliarder kroner og i økonomiplanen ligger det ikke inne noen midler til å ta igjen dette sier en skuffet Erlend Wiborg.

-Vi kan ikke bare la veiene fortsette å forfalle når vi ser at næringslivet og innbyggerne i Østfold har behov for bedre og mer trafikksikre veier sier Wiborg.

Fremskrittspartiet har stått alene om viktigheten av å styrke investeringene til vei i Østfold og har foreslått å øke bevilgningene med så mye som en kvart milliard kroner. Dette kommer vi til å foreslå nå igjen avslutter fylkestingsgruppeleder, Erlend Wiborg i Fremskrittspartiet.

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med fylkestingsgruppeleder, Erlend Wiborg på 91825858 eller nestgruppeleder, Frederikke Stensrød på 90624295

Goto Top