Politikere kan være farlige

Politikere kan være farlige

Vi har flere eksempler på at politikere kan være farlige for både skattebetalere og næringsliv. Alt for ofte blander politikere seg inn i områder der de ikke har kompetanse eller legitimitet. Dette gjelder spesielt når politikere skal leke kapitalister og kjøper opp enkeltbedrifter. En av utfordringene med dette er at de ikke tar noen risiko da de ikke gjør det med egne penger, men de gjør det med skattebetalernes penger. I all næringsvirksomhet og spesielt i en markedsøkonomi er risikofaktoren det som sikrer vekst og velstand. Hvis man tar stor risiko kan oppsiden bli veldig stor, samtidig som risikoen for å tape alt også er stor. Disse vurderingene tar alle innbyggere hver eneste dag, både når det gjelder privatøkonomi, men vi vurderer også risikoen ved andre valg som røyking, usunn mat, trening osv.

Denne høsten og vinteren har det vært mye fokus på SAS som staten har og er en stor eier i. Vekslende regjeringer har tydeligvis ment at det er en statlig oppgave å drive et flyselskap i direkte konkurranse med andre flyselskaper og andre transportformer. SAS har som kjent hatt betydelige utfordringer som bla. skyldes at selskapet ikke har hatt eiere som har hatt som hovedmål å sikre en sunn fornuftig styring av selskapet, men heller har hatt statlige eiere som har hatt andre formål med sitt eierskap. Dette kommer tydelig frem i denne tabellen over manglende effektivitet hos SAS.

Det statlige eierskapet har dermed satt mange tusen arbeidsplasser i fare og for oss forbrukere har det medført redusert konkurranse, skjeve konkurransebetingelser og ikke minst betydelige utgifter via skatteseddelen.

Vanligvis er det venstresiden i Norsk politikk som tror at politikerne er bedre på å drive bedrifter enn folk som våger å satse av sin egen lommebok til tross for at historien har vist oss det motsatte. Jeg stusset virkelig i dag da jeg så at Høyre nå går i bresjen i Nordland for å bruke over 100 millioner kr. på at Nordland fylkeskommune skal kjøpe seg opp i Widerøe. Dette presterer de å gjøre til tross for at det kun er noen uker siden alle var enige om at det statlige eierskapet var det som var hovedansvarlig for at SAS nesten gikk konkurs. Dette er 100 millioner kroner som enten kunne blitt brukt til å forbedret den videregående skolen i Nordland eller redusert skattene for alle innbyggere i Nordland.

Dessverre velger Høyre i Nordland å gå sammen med AP i denne saken og dette viser at Høyre i Nordland er farlige for både næringsliv og skattebetalere. Jeg har større tro på at Bjørn Kjos og folk som han kan drive et flyselskap enn fylkespolitikere fra AP og Høyre.

Goto Top