Per Sandberg vs Abid Raja

Per Sandberg vs Abid Raja

I kveld fulgte jeg med på Debatten på NRK1 med stor interesse. Dessverre har NRK og TV2 nedprioritert debatter noe som gjør at partiene i større grad er avhengig av å ha journalistene på sin side for å komme ut med sitt budskap. Dette har skapt noen utfordringer for Fremskrittspartiet all den tid målinger viser at nesten ingen journalister stemmer på FrP. Debatten var etter min mening en god debatt der man igjen så flere klare tegn på at de borgerlige partiene samler seg noe som er gledelig med tanke på neste års valg.

Jens Stoltenberg kom med et meget viktig poeng som man ikke må glemme til tross for borgerlig samling, nemelig at det utgjør en forskjell om landets neste justisminister heter Per Sandberg eller Abid Raja. Dette har han helt rett i og dette er derfor Fremskrittspartiet ønsker å komme i Regjering sånn at vi får gjennomført mest mulig av vår politikk. Selvfølgelig må man kompromisse i en Regjering, samtidig er det ingen hemmelighet at den enkelte statsråden har stor påvirkning på politikken som føres. Jeg har derfor laget en liten oversikt over noen av forskjellene vi kan få om landets justisminister heter Per Sandberg eller Abid Raja etter valget:

Dette er bare noen eksempler på at det er en vesentlig forskjell på hvem som blir landets justisminister etter valget. Jeg er likevel klar på at jeg tror Fremskrittspartiet og Venstre skal klare å forhandle seg frem til en fornuftig Regjeringsplattform som begge partier kan stå inne for. Abid Raja har vært et friskt pust inn i norsk politikk og jeg har sansen for han på mange måter, men ikke alle. Venstre har etter min mening hatt en meget positiv utvikling de senere årene og det er langt mer som forener enn skiller disse to partiene. Jeg kan bla. nevne troen på enkeltindividene, økt valgfrihet, styrket satsing på kunnskap i skolen, forskning, personvern, styrke makten til den enkelte arbeidstaker osv. Samtidig er det viktig å ikke glemme at det er forskjell på partiene og heldigvis er det velgerne som avgjør styrkeforholdet på borgerlig side.

Goto Top