Pedofile får minimal straff

Pedofile får minimal straff

Straffenivået i Norge er som kjent alt for lavt for alvorlige forbrytelser som drap, vold og sedelighet. Fremskrittspartiet har flere ganger fremmet forslag om en betydelig økning av straffenivået for disse typer forbrytelser. Dessverre har vi i dag regjeringspartier som ønsker å åpne opp for samfunnstraff i stedefor fengselsstraff i flere tilfeller av vold og voldtekt.

Vi har nå fått en sak der en mann har forgrepet seg seksuelt på det groveste mot sin 10 år gamle datter. I tillegg til å seksuelt misbruke sin 10 år gamle datter ble han også dømt for å ha 3 datamaskiner fulle av grov barnepornografi, hasjplante og amfetamin. Dette er flere særdeles grove forbrytelser og mannen er også tidligere straffedømt. Det tok riktignok noe tid før rettsaken ble behandlett og mannen fikk noe redusert straff pga. dette. Uansett er straffen han fikk på 1 år og 5 mnd i fengsel alt for lav. Når vi i tillegg vet at man i Norge slipper ut etter 2/3 av dommen er sonet så betyr det at straffen mannen fikk er på underkant av 1 år i fengsel for å ha forgrepet seg på det groveste mot sin 10 år gamle datter, barnepornografi og narkotika. Dette er et hån mot offeret og vi trenger betydelig lengre straffer for personer som dette.

Goto Top