Overskudd igjen

Overskudd igjen

Moss kommune er nå ferdig med regnskapet for 2012 og det viser i likhet med i fjor et overskudd for kommunen etter at FrP og de borgerlige tok over makten ved forrige valg. Regnskapet for i fjor viser et meget lite overskudd, men med tanke på de store omstillingene kommunen er midt oppe i er jeg veldig fornøyd med resultatet. Totalt overskudd for  de to årene vi har vært i posisjon er nå oppe i rundt 31 millioner kroner. Opposisjonen og AP har nesten ukentlig hevdet at vi driver en uansvarlig økonomisk politikk i Moss og at kommunen styrer med dundrende underskudd. Disse påstandene er nå slått tilbake og viser at FrP i posisjon betyr en ansvarlig økonomisk politikk der man våger å ta tøffe omstillinger og prioriterer de viktigste oppgavene.

kommunevåpen Moss

Til tross for overskudd begge årene har vi bla. fått gjennom følgende:

  • Redusert eiendomskatten tre ganger
  • Fjernet eiendomskatten for minstepensjonister og andre lavtlønnede
  • Stoppet nedleggelsen av sykehjemsplasser
  • Innført sykehjemsplasser i Spania noe som betyr økt valgfrihet
  • Innført fritt brukervalg innen hjemmehjelpstjenesten der de eldre kan velge mellom private eller kommunale tilbud uten å betale mer enn i dag
  • Innført en JA-holdning på byggesøknader, reguleringsplaner osv.
  • Bygger to nye kunstgressbaner
  • Tidenes satsing på kultur og idrett for barn/unge
  • Betydelig styrking av IKT i skolen og dermed er ikke Moss en av landets dårligste på IKT i skolen lenger

Dette viser at kommunen er på rett vei, samtidig gjenstår det fortsatt mye på mange områder. Samtidig kan ingen lenger hevde at FrP og de borgerlige i Moss ikke bedriver en økonomisk ansvarlig politikk. Tiden der Moss kommune bare økte eiendomskatten for å få driften i balanse er heldigvis over. Nå settes tæring etter næring, man gjennomføre nødvendige omstillinger/effektiviseringer og prioriterer de viktigste oppgavene.

Goto Top