Ønskeliste til statsministeren

Ønskeliste til statsministeren

Det nærmer seg jul og har er min ønskeliste til Statsminister Jens Stoltenberg. Norge går med rundt 300 milliarder kroner i overskudd hvert år og har nå ca. 3000 milliarder kroner på bok. Disse pengene blir i all hovedsak investert i utenlandske aksjer, verdipapirer, handlegater i London og ikke minst lånt ut til veibygging i andre land til en lavere rente enn det vi selv betaler når vi låner penger til veiprosjekter i Norge. Mitt ønske er at statsministeren begynner å bruke noen av disse pengene til å investere i Norge og ikke bare i utlandet. Ingen ønsker at vår felles oljeformue skal sløses bort, men la oss flytte noen av investeringene fra utlandet og til Norge. I stedet for å låne ut 61 milliarder kroner til tyske veiprosjekter og kun få 1,8% i rente og samtidig må norske veiprosjekter låne penger til 6,5% burde vi flyttet noe av vår oljeformue til norsk infrastruktur. Det å satse på god infrastruktur på vei og jernbane er ikke sløsing, men er en investering som kommer innbyggere og næringsliv til gode i mange år fremover.

 

Det andre ønsket mitt er at vi må slutte med den håpløse og uverdige eldreomsorgsdebatten vi har i Norge. De eldre har gjennom flere titalls valgkamper fått lovnader fra mange politikere og flere løsninger har blitt prøvd ut uten at man har løst problemet med for få sykehjemsplasser, lav bemanning, liten valgfrihet og manglende respekt for de eldre. Fremskrittspartiet har en annen løsning enn de andre partiene, nemlig å gi de eldre lovfestede rettigheter til god eldreomsorg når behovet inntreffer og ikke som i dag der de eldre er avhengig av den enkelte kommunes økonomi og prioriteringer. Det er et paradoks at statsministeren er tilhenger av lovfestede rettigheter til en barnehageplass, men ikke en sykehjemsplass. Erfaringene vi har med lovfestede rettigheter til barnehageplass og også å benytte både private og kommunale tilbydere har gitt oss full barnehagedekning. Derfor er mitt ønske at statsministeren gir de eldre denne lovfestede rettigheten og ikke bare tomme løfter og ord.

Hvis ikke statsministeren oppfyller disse to ønskene kommer Fremskrittspartiet til å gjøre det hvis vi kommer i regjering etter Stortingsvalget neste høst.

Goto Top