Ny rådmann i Moss

Ny rådmann i Moss

Moss kommune har vært uten rådmann siden Hans Birkeland valgte å fratre å fjor høst. Inger Johanne Fjellbråten har vært konstituert som rådmann mens ansettelsesprosessen har pågått. Kommunen har hatt et ansettelsesutvalg bestående av 3 politikere fra posisjonen, en fra Høyre pluss to fra de tillitsvalgte. Deres innstilling er nå offentlig og de har innstillt på Bente Hedum. Hun er i dag rådmann i Spydberg kommune og hun er utdannet jurist.

Det er Bystyret som skal foreta selve valget av ny rådmann i sitt møte 28. Februar. Fremskrittspartiet vil nå diskutere på våre gruppemøter om vi støtter innstillingen til ansettelsesutvalget eller ikke.

Fremskrittspartiet har lenge arbeidet for å få innført parlamentarisme i Moss og nå har vi støtte fra samtlige borgerlige partier i dette. Derfor kan det hende at dette blir innført etter høstens valg, noe som vil medføre at rådmannstillingen faller bort. Men vi vil selvfølgelig ha bruk for administrative ledere i et parlamentarisk styringssystem.

Goto Top