Ny plan i gammelt spor

Ny plan i gammelt spor

Forrige uke lanserte regjeringen Nasjonal Transportplan (NTP). Dermed var sirkuset i gang. Regjeringen påstår at de bruker historisk mye, men i forhold til hva? Det er lett å bruke noe mer enn året før, når landet ikke er i økonomisk nedgang. Planen er blottet for visjoner for norsk infrastruktur, og etterlater fortsatt Norge med de dårligste veiene i hele den vestlige verden. Fremskrittspartiet er for lengst ferdig med å krangle om vi skal bygge to eller ti km mer motorvei enn de andre. Vi ønsker veier og jernbane i verdensklasse.

Transportplanen skal i hovedsak finansieres med bompenger. Regjeringen burde fokusere på å bygge landet, istedenfor å ta penger fra folk som er avhengige av å komme seg fra A til B. FrP vil bygge trygge firefeltsveier mellom de største byene, ruste opp fylkesveiene og bygge jernbane rundt de største byene. Regjeringen er enig, men legger opp til å bruke over 50 år på å bli ferdig. Effektiv transport er samfunnsøkonomisk lønnsomt; 1 kr investert i vei gir 3 kr tilbake. Derfor vil FrP bygge nå.Korrigerer man for bompenger og moms, bruker regjeringen kun ca. 1 % av statsbudsjettet på vei – like lite som på kultur. Dette understreker den fundamentale forskjellen på FrP og regjeringen.

En dag tar oljen slutt. Da kan vi ikke satse på at vi har nok penger på konto til å finansiere velferdsstaten i all overskuelig framtid. FrP vil investere nasjonens oljepenger i verdens beste og mest moderne veier til nytte for næringslivet og folk flest. Slik sikrer FrP verdiskaping og konkurransekraft.

Goto Top