Norskkurs for utenlandske innsatte

Norskkurs for utenlandske innsatte

Vårt Land kan i dag melde at nordmenn som sitter i fengsel står i kø for å få utdannelse i fengsel. Grunnen til dette er at Regjeringen prioriterer å gi norskkurs til utenlandske kriminelle noe som gjør at lærevillige nordmenn ikke får utdanningen de sårt trenger. Vi vet at 9 av 10 innsatte under 25 år ikke har fullført videregående skole og vi vet samtidig at det er en klar sammenheng mellom manglende utdannelse og kriminalitet. Derfor er det en god investering for samfunnet å sørge for at innsatte i norske fengsler får seg en utdanning sånn at de forhåpentligvis får seg en jobb og holder seg på riktig side av loven så fort de slipper ut. Jeg synes det da er skammelig at nordmenn risikerer å ikke få sin utdannelse da vi heller prioriterer at utenlandske kriminelle skal lære seg norsk.

Jeg er en sterk tilhenger av at innvandrere skal lære seg norsk da dette vil gjøre integreringen betydelig lettere, men jeg ser ikke noe behov for å bruke tid og penger på å gi norskkurs til utenlandske kriminelle jeg mener at ikke norske statsborgere som begår kriminelle handlinger med en strafferamme på mer enn 3 måneder bør utvises fra landet rett etter soning, evt. sone i hjemlandet sitt med innreiseforbud til Norge.

Goto Top