Norske velferdsgoder til norske borgere

Norske velferdsgoder til norske borgere

De siste dagene har det vært mye debatt rundt FrPs utspill om at kontantstøtte og andre velferdsgoder i størst mulig grad bør forbeholdes norske statsborgere. Jeg synes det er veldig rart at dette utspillet skaper debatt. Hva er det som er rart med at et land ønsker at deres velferdsgoder skal gå til deres egne statsborgere?

Hvis man ikke sørger for at Norges velferdsgoder går til norske borgere vil velferdssystemet vårt på sikt kollapse. Norge har et av verdens mest lukrative velferdssystem noe som naturligvis gjør at innbyggere i andre land ønsker å benytte seg av våre velferdsgoder, dette kan vi ikke tillate.

I debatten er det noen som tar frem rasismestempelet, dette er en rar argumentasjon synes jeg. Jeg er av den holdningen at hvis man kommer som innvandrer til Norge og etter flere år blir norsk statsborger, da er du statsborger på lik linje med oss etniske nordmenn og har dermed alle rettigheter og plikter.

Goto Top