Norsk lov gjelder ikke i kirken

Norsk lov gjelder ikke i kirken

Norge har en betydelig utfordring med innvandring og asylpolitikken som føres i Norge. Vi har gjennom alt for mange år ført en naiv innvandring og integreringspolitikk. Vi har også godtatt at personer som får avslag på sin søknad og som fortsatt velger å bo i landet ulovlig får gå fritt rundt. Dette har medført at veldig mange velger å gå «under jorden» og leve illegalt i Norge. Dette er ikke en politikk vi kan fortsette å ha, noe jeg har skrevet om flere ganger på denne bloggen.

Politiet prøver delvis å få kastet ut personer med ulovlig opphold i Norge, selv om dette arbeidet går alt for tregt. Grunnen til at dette går for tregt skyldes bla. manglende handlekraft fra Regjeringen og ikke minst manglende ressurser til politiet. Saken blir ikke noe bedre av at vi godtar at personer går i såkalt kirkeasyl. Det vil si at en person som er ulovlig i Norge og som skal bli kastet ut velger å bosette seg i en kirke og dermed kan ikke politiet gå inn og hente ut personene. Dette av såkalt respekt for kirkens eiendom. Politiet kan altså pågripe kriminelle mennesker alle steder i Norge, med unntak av kirken.

Dette unntaket må vi fjerne da vi i Norge skal ha et sett med lover og regler og vi kan ikke godta at personer på flukt fra politiet går inn i en kirke uten at politiet kan pågripe personen. Hva mener du som leser? Støtter du FrP og meg i at dette er en urimelig praksis som må endres?

Goto Top