Norges forhold til EØS og Schengen

Norges forhold til EØS og Schengen

På fylkesårsmøtet til Østfold FrP fremmet jeg følgende resolusjon sammen med mine gode kollegaer Ulf Leirstein og Håvard Jensen. Resolusjonen ble vedtatt av et overveldene flertall som var klare på at det er på tide med en grundig gjennom av Norges forhold til EU, EØS og Schengen.

Skal EU kommisjonen styre Norge?

Skal EU kommisjonen styre Norge?

Som følge av Norges medlemskap i Schengen og EØS kan personer, varer og tjenester bevege seg fritt over grensene våre. Etter at denne avtalen har virket en del år ser vi store utfordringer knyttet til å ha kontroll med hvem som til enhver tid oppholder seg i landet og Norge blir stadig sterkere politisk styrt fra EU på en udemokratisk og byråkratisk måte.

Flere Schengenland har liten evne til å kontrollere egen yttergrense, med de følger at det ukontrollert strømmer inn personer som ingen vet hvem er. Mange av disse kommer til Norge fordi vi har et høyt velstandsnivå og er dermed lukrativt for de som vil gjøre kriminelle handlinger. Denne erfaringen har flere land gjort seg og derfor har blant andre Italia og Frankrike nå tatt til orde for å revurdere avtalen om fri flyt av personer over indre Schengengrense.

Fylkesårsmøtet til Østfold FrP anmoder stortingsgruppen og programkomiteen til å revurdere Norges forhold/medlemsskap i Schengen og EØS. Norge bør vurdere å erstatte EØS avtalen med frihandelsavtaler på lik linje med Sveits sånn at norsk næringsliv fortsatt har tilgang til det indre markedet, men uten å bli detaljstyrt av EU i politiske spørsmål. En utmeldelse av Schengensamarbeidet bør og kan erstattes av grensesamarbeid med våre naboland som har et velfungerende og stabilt politi og kontrollmuligheter.

Goto Top