Nominasjonsmøte i Sarpsborg Frp

Nominasjonsmøte i Sarpsborg Frp

I dag gikk turen til Sarpsborg Fremskrittsparti som avholdt både årsmøte og nominasjonsmøte. Jeg var der som ordstyrer og fylkesstyrets representant og det var et meget hyggelig møte. Sarpsborg er en kommune som har blitt styrt av Arbeiderpartiet siden tidenes morgen og Arbeiderpartiet har faktisk rent flertall i Bystyret. Dette er spesielt, også med tanke på at det er en såpass stor by(drøye 50 000 innbyggere) og ikke minst at Arbeiderpartiet har kjørt økonomien i kommunen i grøften, innført en meget høy eiendomskatt og ikke minst en eldreomsorg som er under enhver kritikk. Andre kommuner får ofte media sitt søkelys på seg hvis det er en person som virkelig har behov for en sykehjemsplass og kommunen ikke gir personen sykehjemsplassen personen har behov for. I Sarpsborg har de en venteliste på over 40 pleietrengende eldre som ifølge lege har et stort behov for sykehjemsplass, men Arbeiderpartiet prioriterer rett og slett ikke eldreomsorgen i kommunen.

Arbeiderpartiet kom ved forrige valg kun med 10 valgløfter og det burde da vært enkelt å følge opp disse 10 valgløftene. Det ser nå ut til at hele 9 av 10 valgløfter vil bli brutt. Jeg håper og tror at innbyggerne sier at nok er nok, nå er det på tide å rydde opp. Fremskrittspartiet har derfor en god mulighet til å komme i posisjon i byen Olav den hellige grunnla i år 1016 og som er min fødeby. Det var stor optimisme på dagens års og nominasjonsmøte og det var mange dyktige personer med klare og samstemte politiske budskap på møtet. Årsmøtet valgte enstemmig en god valgliste som har stor bredde og en god blanding av erfarne politikere og ferske folk med nye tanker til hvordan kommunen bør organiseres.

Her er et bilde jeg tok av de seks toppkandidatnene til Sarpsborg Fremskrittsparti. Fra venstre: Julia Brennstrøm, Rolf Agnalt, Åge Laurang, Kai Roger Hagen, Heidi Næss. Sittende har vi Ordførerkandidat Stein Erik Westlie.

Goto Top