Nei til DLD

Nei til DLD

Helt siden debatten rundt EU sitt datalagringsdirektiv(DLD) startet har magefølelsen min vært klar og tydelig på at vi må si nei til direktivet. Men jeg har ikke gått høyt på banen da jeg ønsket å sette meg inn i saksområdet enda bedre før jeg kastet meg ut i debatten. Jeg har alltid vært en sterk tilhenger av et effektivt politi som har virkemidler til å pågripe de kriminelle og ikke minst er jeg tilhenger av et rettsvesen som er langt mer effektivt enn dagens rettsvesen. Politikerne må derfor i langt større grad sikre politiet gode virkemidler i kampen mot kriminalitet og rettsvesenet må bli tydeligere gjennom langt strengere straffer på flere områder.

Hvorfor er jeg da skeptisk til DLD? Mange hevder at direktivet vil gi politiet langt flere muligheter til på pågripe og faktisk avverge grov kriminalitet. Det kan godt hende at dette stemmer, selv om flere av motstanderne av DLD også har gode begrunnelser for hvorfor direktivet ikke vil bidra til bekjempelse av kriminalitet. Personlig tror jeg at DLD muligens kan avverge noe kriminalitet og sørge for at flere kriminelle handlinger blir avslørt og de kriminelle pågrepet. Til tross for dette mener jeg at det blir for enkelt å automatisk godta DLD til tross for gode hensikter. Hvis målet til enhver tid er å utstyre politiet med muligheter til å bekjempe kriminalitet kunne dette vært løst ved å kameraovervåke hvert eneste hjem, hver eneste bil, gatehjørne etc.

Jeg er av den oppfattning at vi mennesker er født som frie og selvstendige individer og staten sin jobb er å sikre individets grunnleggende rettigheter. Hvis vi godtar at staten overvåker lovlydige borgere beveger vi oss i en feil retning som kan få betydelige konsekvenser. Historien har vist oss at når staten overvåker sine innbyggere, som oftest med «gode hensikter» så utvikler det seg til at individenes frihet svekkes og staten får mer makt på bekostning av innbyggerne.

I debatten er det noen som hevder at de av oss som ikke har noe å skjule ikke burde bekymre seg for at datatrafikken skal kunne overvåkes. Dette er en påstand jeg er uenig i. Selv om man er en ærlig og redelig borger så vil ikke alle at det offentlige skal kunne vite hva du søker på diverse legenettsider, advokathjelp, datingsider etc. Tror heller ikke folk vil at eposttrafikken til familie/venner skal overvåkes, mobiltelefontrafikken til psykologen eller at staten kan overvåke hvor du er til enhver tid.

Selv om DLD muligens kan være et godt virkemiddel for å bekjempe kriminalitet så ønsker jeg ikke å overvåke samtlige innbyggere. Jeg vil heller gi politiet andre virkemidler for å bekjempe kriminalitet ved bla:

– Flere politifolk i gatene

– Forby politiet å henlegge en sak der gjerningsmannen er kjent

– Øke straffene for vold og sedelighetsforbrytelser

– Avskaffe kvantumsrabatten for kriminelle

Anbefaler alle til å gå inn på Stopp DLD sine nettsider for å lese mer om saken.

 • Selv om jeg er fullstendig enig i at DLD aldri må innføres i Norge, reagerer jeg litt på hvordan du omtaler det. DLD er ikke overvåking.

  Hvis noen i sanntid sitter og innhenter din datatrafikk, avlytter dine telefonsamtaler, følger etter deg på gata, eller ser på en hemmelig videooverføring av hva som skjer hjemme hos deg, da er det overvåking.

  DLD er ikke et slikt inngrep. DLD kan mer sammenlignes med at politiet kan innhente informasjon om en mistenkts banktransaksjoner, regnskap o.l. For at noe skal kunne kalles overvåking krever det en noe mer enn bare informasjonsinnhenting, ellers vil absolutt all informasjonsinnhenting politiet gjør i forbindelse med etterforskning være å anse som overvåking.

  Det er viktig å bekjempe DLD, men det klarer man ikke om man overdramatiserer og bruker helt urimelige sammneligninger. For da kaster man et mistankens lys over sin egen sak.

  • Marius: Fint vi er enig i sak, det er viktigst. Når det gjelder begrepet overvåking så har vi nok litt forskjellig betydning av det. For meg er overvåking når man samler(i dette tilfellet lagrer) informasjon som kan benyttes. På lik linje som mesteparten av dagens kameraovervåking så er det ingen som ser på kameraet hele tiden, men informasjonen lagres for så å benyttes når det er behov(eller misbruk).

 • Jens Tore Fremmegård

  Rapport fra en av landets fremste innen digital etterforskning, Svein Willasen http://www.datatilsynet.no/upload/Dokumenter/publikasjoner/rapporter/utredning-datatilsynet.pdf

 • Jens Tore Fremmegård

  Det hjelper dessuten ikke å lagre f.eks IP-adresser når disse svært enkelt lar seg forfalske.

  Det er mer effektiv med sikkerhetsopplæring av kunder enn overvåking.

  Mer overvåking, som DLD, vil være som å avlytte alle telefoner siden et par samtaler kan dreie seg om kriminalitet.

 • Pingback: Lyver Helga Pedersen? | Erlend Wiborg()

 • Pingback: Georg Apenes truer med utmeldelse | Erlend Wiborg()

 • Pingback: Vil du overvåkes av staten, eller overvåke staten? - www.vangsn.es()

 • Pingback: Høyre og AP vil overvåke deg | Erlend Wiborg()

 • Pingback: Appell fra kommunisten Aslak Sira Myhre | Erlend Wiborg()

Goto Top