Når går pengestøtte over til politisk korrupsjon?

Når går pengestøtte over til politisk korrupsjon?

Det er en kjent sak at flere LO forbund velger å bruke medlemmenes penger på å støtte AP og til dels SV og SP. Allikevel ble jeg overasket da det i dag ble avslørt at Fagforbundet betaler hele 16 millioner kroner i valgkampstøtte til de rødgrønne. Dette beløpet er mer enn FrP og H tilsammen bruker på valgkampen. Spørsmålet mange stiller seg er om denne betydelige pengestøtten går utover demokratiet og om man kan kalle det politisk korrupsjon.

Fagforbundet står selvfølgelig helt fritt til å disponere sine egne penger og ressurser, men jeg synes det er trist at de velger å være en partipolitisk aktør i valgkampen. Mange av medlemmene til Fagforbundet stemmer på FrP, H, V og KrF og det at ledelsen i Fagforbundet bruker deres medlemskontingenter til å rakke ned på partier som mange av deres medlemmer støtter virker underlig. Jeg synes heller at Fagforbundet burde kjempet for medlemmenes interesser, uavhengig av de politiske partiene. Lokalt i Moss registrerer jeg at Fagforbundet har gått ut med en valgkampbrosjyre som de deler ut til de kommunalt ansatte. Der anbefaler de medlemmene sine å stemme på AP, SV og Rødt og samtidig kommer de med flere feilaktige påstander om bla. Fremskrittspartiet. Flere av påstandene deres er direkte løgn, og til tross for at vi har kontaktet Fagforbundet og påpekt de direkte feilene retter de ikke opp de åpenbare feilene.

Da dette er en lokalvalgkamp der det er lokale kandidater og lokale partier som skal velges inn synes jeg også det er underlig at Fagforbundet ikke har tatt seg bryet med å kontakte oss for å høre vårt syn på flere saker før de kaster seg inn i valgkampen. Jeg mistenker at ledelsen i Fagforbundet ikke bryr seg så mye om hvilke gjennomslag deres medlemmer får, da målet heller er et størst mulig AP. Dette kom tydelig frem da jeg som leder av programkomiteen til Østfold FrP tok kontakt med både Fagforbundet og LO og inviterte de til et møte sånn at de kunne komme med innspill til hva de mente vi burde ha med i vårt partiprogram. Hverken LO eller Fagforbundet tok seg bryet med å svare.

Enda en årsak til at jeg mistenker at Fagforbundet bryr seg mer om AP enn sine egne medlemmer kommer tydelig frem når de advarer kraftig mot FrP/H da de hevder at vi vil skape utrygge arbeidsplasser der lover og regler ikke blir fulgt. De mener at AP er en langt bedre garantist for gode arbeidsvilkår. Jeg må si at dette er en utrolig påstand all den tid Moss kommune for en drøy måned siden ble anmeldt av Arbeidstilsynet for flere grove brudd på arbeidsmiljøloven. Flere av disse lovbruddene har AP kjent til, men de har valgt å ikke gjøre noe med de.

Hvis Fremskrittspartiet kommer i posisjon i Moss og Østfold kan jeg berolige medlemmene i Fagforbundet med at vi skal være gode og forutsigbare arbeidsgivere som selvfølgelig skal følge lover, regler og avtaleverket. Til tross for at ledelsen i deres fagforening bruker deres medlemskontingent på å spre feilaktige påstander om FrP vil de ansatte merke at de vil få økt makt og innflytelse over sin egen arbeidsdag. Dette vil jeg gjennomføre gjennom å redusere makten til flere av «pampene» på toppen, for så å la de lokale tillitsvalgte og de ansatte ute i virksomhetene få økt innflytelse.

Goto Top