Moss kommune er anmeldt

Moss kommune er anmeldt

Den såkalte Adeccosaken skapte betydelig overskrifter for ca. 6 måneder siden og den resulterte i at Adecco ble sparket ut da de hadde brutt flere lover og regler. Hvor alvorlige lovbruddene var mener jeg er irrelevant da vi må forvente at lover og regler følges frem til de blir endret. Noen av oss husker godt hvor hardt AP og LO gikk ut mot FrP og H som styrer Oslo pga. lovbruddene som Adecco hadde begått. Saken resulterte også i at Arbeidstilsynet umiddelbart anmeldte Adecco for deres lovbrudd. Jeg gikk i gang med å undersøke forholdene i min egen kommune som er styrt av AP, SV og Rødt og som nekter å la private bidra til å skape et mangfold innen pleie og omsorgssektoren. Jeg begynte å få mange tips fra ansatte i kommunen som mente at også Moss kommune brøt loven på flere områder, både alvorlige og mindre alvorlige. Dette tok jeg umiddelbart opp i administrasjonsutvalget der jeg konfronterte rådmannen med flere av tipsene jeg hadde fått og det viste seg dessverre at tipsene stemte. Dette ble etterhvert også kjent i media og jeg tok det for gitt at Arbeidstilsynet tok tak i saken og behandlet den på lik linje med lovbruddene som de mistenkte at Adecco hadde begått. Jeg tok så kontakt med Arbeidstilsynet men fikk ikke svar til tross for flere purringer. Dette skrev jeg også en bloggpost om der jeg mistenkte at Arbeidstilsynet bedrev politikk gjennom å behandle private og offentlige virksomheter forskjellig.

Nå ca. 6 mnd etter har endelig Arbeidstilsynet anmeldt Moss kommune for langvarige, grove og systematiske lovbrudd på arbeidsmiljøloven. I utgangspunktet synes jeg det er trist når min kjære kommune Moss blir anmeldt, men igjen er jeg glad for det da jeg tror sjansen for at det nå blir en opprydding blir langt større. Noen av lovbruddene går bla. på at de ansatte ikke har fått lønnen de har hatt krav på noe APs Ordførerkandidat mente vi ikke trengte å etterbetale, noe han fikk sterk kritikk for.

Det denne saken tydelig viser er at det foregår feil både i privat og offentlig sektor, men det er en vesentlig forskjell. I privat sektor får lovbruddene konsekvenser ved at Adecco mistet kontrakten de hadde med kommunen, mens i kommunen får det ingen konsekvenser. Jeg lurer også på hvor den betydelig offentlige fordømmelsen Jens Stoltenberg og Martin Kolberg blir av. For da Adecco hadde begått lovbrudd som var mindre alvorlige enn de Moss kommune nå er anmeldt for så skapte det betydelig fordømmelse. Jeg vil også være tydelig på at dette ikke er de ansatte ute på sykehjemmene sin feil da ansvaret her ligger på ledelsesnivå. De ansatte står på hver eneste dag for å gi en best mulig eldreomsorg, da fortjener de også ledere som følger lover og regler.

Goto Top