Moss har alle muligheter

Moss har alle muligheter

I dag har jeg en kronikk på trykk i Moss Avis der jeg viser til hva Moss FrP ønsker å gjøre med Moss utover tradisjonelle saker som skole, helse, omsorg osv. Det Moss nå trenger er handlekraftige politikere og vil noe med Moss.

Kronikk:

Moss er en by som har alle muligheter hvis vi har handlekraftige politikere med visjoner og ikke bare passive administratorer. Fremskrittspartiet har store drømmer og samtidig handlekraft til å gjennomføre en fornyelse av Moss i samarbeid med innbyggerne og næringslivet. Det hjelper lite at politikere som sitter med makten i Moss, Østfold, Stortinget og i Regjeringen klager i avisen all den tid de har muligheten til å gjennomføre det de ønsker. Fremskrittspartiet ønsker å skape mer aktivitet i byen vår gjennom å foreta flere grep. FrP er og vil være en av pådriverne for å få erstattet bastøfergen med en bro som knytter Østfold og Vestfold sammen. Her har vi full støtte fra vår Stortingsgruppe som også er villig til å benytte noe av vår felles oljerikdom til å investere i fremtidig infrastruktur i stedet for å kun plassere det i utenlandske aksjer og obligasjoner i konkurstruede land. Derfor kan Fremskrittspartiet garantere at vi aldri vil godta bompengeringen de andre partiene ønsker å sette opp rundt Moss. Vi er det eneste partiet som konsekvent har stemt imot bompengeringen i Moss og den endelige avgjørelsen har de andre partiene skjøvet til like etter valget.Frem til vi får på plass en bro har vi allikevel muligheten til å flytte dagens fergeleie noe sydover. Dette vil gjøre at dagens biloppstillingsplass kan opprustes og vi kan få en brygge med mye aktivitet, restauranter, barer, butikker osv. Sammen med resten av kanalparken vil dette kunne bli et fint område, men dette betinger at kommunen blir positiv til de som ønsker å skape aktivitet i Moss.

For å øke mer aktivitet i sentrum håper jeg at Fremskrittspartiet snart får gjennomslag for vårt forslag om å innføre 2 timers gratis parkering på alle de kommunale parkeringsplassene. Dette vil gjøre sentrum noe mer attraktiv for de handlene og kan forhåpentligvis bidra til mer aktivitet i sentrum. Fremskrittspartiet ønsker et levende sentrum og ønsker en mer fleksibel politikk der vi kan få mer varierte serveringssteder, men dette betinger at vi får en skjenkepolitikk der vi er åpne og positive til de som ønsker å etablere seg. Samtidig ønsker vi en streng politikk for de useriøse aktørene i utelivsbransjen da disse må lukes bort så vi sitter igjen med ordentlige og trygge utesteder i Moss. Moss er heldigvis en by med lite vold i sentrum, men for å bedre tryggheten ønsker vi å endre politivedtektene i Moss kommune. Vi bør gi politiet mulighet til å nekte bråkemakere tilgang til sentrum for lengre perioder. Sentrum vil da bli enda mer attraktiv da vi vet at det som oftest er de samme personene som står for bråk og kvalme hver helg.

Fremskrittspartiet har fremmet forslag om å innføre en bysykkelordning på lik linje med den vi har i Oslo. Dette tror vi vil være et tilbud mange mossinger vil sette pris på da den gjør det enklere for mange å benytte det mangfoldet av aktiviteter vi bør ha i sentrum. Kulturlivet i Moss er bra, men vi bør styrke det ytterligere. Fremskrittspartiet er stolte av å være det partiet som i sin sid fremmet forslag om at Parkteateret AS skulle få drifte byens kulturscene. Erfaringen har vist oss at dette samarbeidet har gitt innbyggerne et godt og variert kulturtilbud og dette samarbeidet bør utvides. Vi er også ærlige på at siden vi ønsker å bruke mer penger på kultur og idrett for barn og unge så kutter vi betydelig i bevilgningene til for eksempel Momentumfestivalen. Vi synes det er helt galt at Momentum/Punkt Ø alene mottar 16-17 millioner i årlig støtte fra skattebetalerne(Moss, Østfold og Stortinget) noe som er langt mer enn kommunen totalt bruker på kultur og idrett for barn og unge. Vi mener at voksne i større grad bør betale for sine egne kunstopplevelser for at vi dermed får mer penger å benytte til barn og unge.

Valget til høsten vil i stor grad dreie som om vi skal ha handlekraftige politikere med nye visjoner og drømmer for Moss eller om vi skal fortsette med politikere som ikke har evnet å utnytte alle mulighetene vår fantastiske by har. Fremskrittspartiet ønsker å utvikle Moss og vi håper derfor på din stemme.

Goto Top