Moss Fremskrittsparti sitt budsjettforslag

Moss Fremskrittsparti sitt budsjettforslag

Jeg la i går frem Moss Fremskrittsparti sitt budsjett og økonomiplanforslag frem i gårsdagen formannskapsmøte. Forslaget gjelder for de fire neste årene og viser tydelig hvilke retning Moss Fremskrittsparti ønsker at kommunen skal gå. Hovedmålet vårt er å rydde opp i det økonomiske uføret kommunen er i og derfor legger vi opp til en betydelig reduksjon av kommunens utgifter. En kommune må drive på lik linje med hva vi alle må i det private, det må være et samsvar mellom inntekter og utgifter, noe det ikke har vært i Moss kommune på svært mange år. Kommunen har de fleste årene siden AP, SV og Rødt kom til makten i 2003 gått med et betydelig driftsunderskudd til tross for at de har økt eiendomsskatten til en av norges høyeste nivåer.

I vårt budsjettforslag gjør vi også det vi kan for å skjerme eldreomsorgen i størst mulig grad, noe vi har klart. Fremskrittspartiet sitt budsjettforslag er det eneste forslaget i Moss som ikke innebærer en ytterligere nedleggelse av sykehjemsplasser. Det er skuffende at de andre partiene velger å redusere antall sykehjemsplasser ytterligere. Siden 2005 har de redusert med hele 33 sykehjemsplasser og de legger opp til en ytterligere reduksjon neste år.

Eiendomsskatten er dessverre alt for høy i Moss og Moss FrP har alltid hatt som mål å fjerne eiendomsskatten. Dette er vanskelig da de andre partiene har plassert inntektene fra eiendomsskatten inn i drift, noe som gjør at det tar lengre tid å redusere eiendomsskatten. Men med Fremskrittspartiet sitt budsjettforslag får vi redusert eiendomsskatten med ca. 75% i fireårsperioden. AP, SV og Rødt legger opp til en betydelig økning i eiendomsskatten 1. januar 2012(rett etter valget) og H, KrF og Venstre velger å holde eiendomsskatten på dagens nivå.

Budsjettforslaget vårt legger også opp til en betydelig reduksjon av kultursubsidier for voksne da vi er av den holdningen at voksne selv kan betale for de kulturaktivitetene de ønsker å dra på. De frigjorte midlene vi får ved å redusere kultursubsidiene for voksne bruker vi til å styrke tilbudet til barn og unge.

Vi legger også opp til at de som kan drive kommunens eldreomsorg på en best mulig måte til en best mulig pris skal få gjøre dette gjennom komkuranseutsetting av eldreomsorgen. Det burde være en selvfølge at hvis noen private kan drive et sykehjem med bedre kvalitet og til en rimeligere penge så burde de få lov til det. vi har meget gode erfaringer fra forrige gang Fremskrittspartiet var i posisjon i Moss og konkurranseutsatte sykehjem. Da viste undersøkelser at brukerne, de pårørende og de ansatte var mer fornøyd enn de er i dag og prisen var også noe lavere. Dette handler om en effektiv bruk av skattebetalernes penger.

Budsjettet i Moss vil bli endelig behandlet i Bystyret 13 desember, så hvis du har noen gode innspill og tips til endringer så er det bare å komme med de.

Du kan se hele tallbudsjettet til Moss Fremskrittsparti her og våre verbalforslag ser du her

Goto Top