Moss Avis og Fredrikstad Blad er kjøpt opp av A-pressen

Moss Avis og Fredrikstad Blad er kjøpt opp av A-pressen

I dag kom nyheten om at Edda Media som bla. eier Moss Avis og Fredrikstad Blad nå er kjøpt opp av A-pressen. Dette oppkjøpet mener jeg det er grunn til å stille spørsmål ved spesielt for de av oss som kunne ønske vi hadde en fri, åpen, gravende og konkurrerende presse. Både Moss Avis og Fredrikstad blad har gjennom historien blitt sett på som konservative aviser og har dermed vært et konkurrerende korrektiv til A-pressens aviser i Østfold. De senere årene har heldigvis partitilhørigheten til mediene blitt løsere men jeg tror de fleste fortsatt ser at media forskjellsbehandler partiene noe jeg tidligere har kommet med flere eksempler på her og ikke minst hvordan media vinkler saker fra de forskjellige partiene, noe som kommer tydelig frem her.

Jeg er sikker på at Moss Avis og Fredrikstad Blad utad vil hevde at de er fornøyd med sine nye eiere og at redaktøransvaret står sterkt og at avisens redaksjonelle linje ikke blir endret. Dette har jeg ikke noe tro på da det er tydelig at A-pressen har et formål med sin eksistens. A-Pressen ble etablert av Arbeiderpartiet og LO i 1948 og målet var klart, å få ut deres politiske budskap over hele landet. I 1995 solgte Arbeiderpartiet ut sine aksjer i A-pressen, men LO beholdt sine og med tanke på det ekteskapslige forholdet mellom AP og LO er det tydelig at a-pressen fortsatt har en politisk målsetning. Hvis det er uvesentlig at A-Pressen eier en avis da redaktøren styrer avisen lokalt uavhengig fra sine eiere er det underlig at Statsminister Jens Stoltenberg og Utenriksminister Jonas Gahr Støhre blander seg inn i ansettelsesprossene i A-Pressen. For noen år siden ble det avslørt at statsministeren og utenriksministeren prøvde å presse inn sin nære venn og partikollega Jan Erik Larsen som ny konsernsjef i A-Pressen. Han har tidligere jobbet i AP, vært statssekretær, var sentral i Soria Moria forhandlingene og er en nær venn av Statsministeren.

Hvis man går inn og ser på hvem som sitter i ledelsen i A-Pressen i dag ser vi tydelig at A-Pressen fortsatt er en politisk aktør og dermed ikke er en ugildet medieaktør:

  • Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen – Tidligere politisk rådgiver for Erik Solheim og Raymond Johansen. Er i dag medlem i AP
  • Styremedlem Jan Davidsen                  –  Leder i Fagforbundet og sentralstyremedlem i AP
  • Styremedlem Ellen Stensrud                 –  Førstesekretær LO og styremedlem i Oslo AP

Jeg har ikke noe problemer med at noen medier har en politisk slagside så lenge de er åpen om det. Jeg tror de fleste av oss vet at Klassekampen=Ytre venstre, Nationen= Senterpartiet, Dagsavisen=AP osv. Utfordringen med oppkjøpet av Moss Avis og Fredrikstad Blad er at den politiske slagsiden avisen vil ha ikke nødvendigvis vil være åpenbar for leserne da mange fortsatt vil tro at de leser en såkalt liberalkonservativ avis.

Konkurransetilsynet og medietilsynet må godkjenne kjøpet og de skal da ta stilling til om det blir for stor markedsmakt på en aktør og at mediemangfoldet blir for lite ved at man har en eier som styrer så mye av medienorge. Jeg håper de tar en grundig gjennomgang da det er utrolig viktig at vi får en fri og uavhengig presse med flere konkurrerende aktører og ikke som i dag der store deler av pressen går i flokk og forskjellsbehandler de politiske aktørene.

Goto Top