Moderne landeveisrøveri

Moderne landeveisrøveri

Sentio har holdt en meningsmåling for Moss Avis som viser at motstanden mot å finansiere nye veisystemer i Moss med bompenger er stor. Et betydelig flertall sier heldigvis klart nei å finansiere en fremtidig mossepakke med bompenger noe jeg er veldig glad for. Moss Avis vinkler artikkelen sånn at det ser ut som om de spurte ikke ønsker å bidra med et eneste øre for å finansiere fremtidige veier. Vi alle forstår at skal vi bygge veier så er vi avhengig av penger til å bygge veiene. Hadde vi hatt mangel på penger i Norge kunne jeg hatt forståelse for at de andre partiene stilltiende prøver å innføre flere bomstasjoner i Moss. Men er det penger vi mangler for å bygge veier i Norge? Bilistene betalte i 2009 inn ca. 63 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter, men kun ca. 17 mrd av disse gikk tilbake til vei. De resterende gikk inn til å øke overskuddet på statsbudsjettet som årlig er på flere hundre milliarder kroner. Dette viser tydelig at bilistene allerede har betalt for veiene vi bruker og at bompenger blir unødvendig og kun er en fiskal avgift som har som formål å øke de allerede enorme inntektene til staten.

Uavhengig dette kan man også stille spørsmål ved hva som skaper trafikkproblemene i Moss. Det er selvfølgelig flere årsaker, men hovedproblemet skyldes at norges mest trafikkerte fergestrekning Bastøfergen legger til kai midt i sentrum av Moss. Dette er ikke noe Moss kommune selv har avgjørt, det er staten som påtvinger Moss kommune å ha Bastøfergen midt i sentrum til tross for alle trafikkproblemene fergen skaper hvert kvarter den ankommer. Er det da rimelig at det er bilistene i Moss som skal betale ekstra for et problem som i stor grad er skapt av andre enn bilistene i Moss? Fremskrittspartiet er klare på at den langsiktige løsningen på dette problemet er å bygge en fergefri forbindelse til Horten.

Det som gjør hele bompengespørsmålet i Moss vanskelig er at de andre partiene i størst mulig grad ønsker å dysse ned saken. Moss kommune har fått utarbeidet detaljerte rapporter i forbindelse med at de andre partiene ønsker å sette opp inntil 12 bomstasjoner i Moss. Dessverre er det alt for lite åpen debatt rundt dette da de andre partiene i størst mulig grad ønsker å dysse ned bompengespørsmålet. I utgangspunktet var det lagt opp til at politikerne skulle ta avgjørelsen nå det neste halvåret, men av taktiske hensyn har de valgt å utsette det til månedene etter valget neste høst. Dette synes jeg er feigt da vi må tørre å ha en åpen og ærlig debatt rundt dette viktige spørsmålet. Når vi ser at et årskostnaden for innbyggerne på en bompengering i Moss fort vil ligge på 8-9000 kroner årlig er dette en betydelig sum for de fleste. Dette vil være sterkt usosialt og ramme de med svak økonomi meget hardt.

Det er nå på tide at politikerne i Moss tar en åpen debatt rundt dette sammen med innbyggerne og ikke bare i det lukkede rom. Bilistene har allerede betalt mer enn nok i bilrelaterte avgifter, mer enn nok til å finansiere fremtidige veiløsninger som tvinger seg frem pga. at staten påtvinger Moss en fergestrekning vi ikke ønsker oss. Det er på tide å stoppe det sterkt usosiale landeveisrøveriet som dobbeltbeskatningen, bompenger reelt sett er.

Goto Top