Media forskjellsbehandler

Media forskjellsbehandler

Det er en kjent sak at media misliker Fremskrittspartiet og at de fleste journalister tilhører venstresiden. I en meningsmåling blant journalister hadde ikke Fremskrittspartiet vært representert på Stortinget, noe som tydelig illustrerer medias syn på FrP. Det skinner også tydelig gjennom at dette påvirker hvordan media vinkler forskjellige saker og ikke minst hvor glad media er i skandaler i Fremskrittspartiet. FrP har som kjent hatt en tøff periode i forbindelse med «Birkedal-saken» og håndteringen av denne. Jeg har full respekt for at media graver i de politiske partiene og at en sak som Birkedal-saken får mye oppmerksomhet er helt naturlig. Dagbladet.no var første avis som skrev om saken og de valgte da å droppe å skrive navnet og hvor Trond Birkedal kom fra. Dette gjorde de nok for å skjerme Birkedal da saken var helt i startfasen. Dette er en praksis som media hevder de ofte legger seg på da de venter å navngi personen som er mistenkt til det foreligger en mer konkret siktelse. Dette prinsippet valgte Dagbladet og resten av media å kun holde i noen timer før de offentliggjorde navnet på Trond Birkedal. Det kan godt hende at det var riktig av media å navngi han for å unngå at andre FrP,ere skulle bli mistenkeliggjort. Media valgte selvfølgelig å offentliggjøre partitilhørigheten med en eneste gang.

Dagbladet.no sitt første oppslag om Birkedal-saken

Hadde media hatt en relativt lik praksis av når og hva de skal offentliggjøre på et tidlig stadium av lignende saker hadde det vært helt greit at de offentliggjør partitilhørighet umiddelbart og navn osv. etter noen få timer. Det er her jeg mener forskjellsbehandlingen til media kommer tydelig frem. I Østfold har vi også hatt en alvorlig sexskandale der en sentral politiker som også har vært Ordførerkandidat og gruppeleder for et av de store partiene er innblandet. Saken går kort fortalt ut på at han er både politimann og en sentral politiker og han er nå tiltalt av politiet for å ha misbrukt stillingen sin for å få sex og ha misbrukt 11 kvinner. Denne saken har fått mye oppmerksomhet i media, både lokalt og nasjonalt. Media har i denne saken valgt å holde navnet og kommunen til politikeren hemmelig og kun noen ytterst få medier har valgt å skrive at han tilhører Høyre. Denne saken har ifølge tiltalen et langt mer alvorlig omfang og strafferammen er betydelig større enn i saken mot Birkedal. Denne saken er også kommet mye lengre da rettsaken allerede er berammet og politiet har tatt ut siktelse på hele 20 punkter. Hvorfor velger media å skjule identitet og partitilhørighet i denne saken når de gjør det motsatte i saken om Birkedal? Hvorfor har ikke media spurt Erna Solberg om hun kjenner til denne saken eller har hørt rykter om denne saken på lik linje med det media gjorde og gjør i saken om Trond Birkedal?

NrK Østfold har her et oppslag der de så vidt skriver at mannen er politiker

Jeg kan nevne flere eksempler på saker i andre partier der media har valgt å holde identiteten til sentrale politikere som er mistenkt eller dømt for kriminelle handlinger. For noen dager siden kom det frem at en sentral SV veteran ikke bare er mistenkt, men faktisk dømt for hallikvirksomhet og fyllekjøring. I denne saken har media valgt å holde identiteten og bostedskommunen hemmelig. Flere av oss har spurt media om hvorfor de velger å holde dette skjult, noe media ikke vil besvare.

VG sitt oppslag om SV halliken der de skjuler identiteten

Målet med denne bloggposten er ikke å kritisere media for sin dekning av Birkedal-saken da jeg mener det er riktig at media graver blant mennesker med maktposisjoner i samfunnet. Det kan selvfølgelig stilles spørsmål ved om media har gjort alt riktig i den aktuelle saken på lik linje med om man kan stille spørsmål ved om FrP har håndtert saken riktig eller om noe kunne vært gjort annerledes. Spørsmål mitt til media er hvorfor forskjellsbehandler dere i saker som omhandler politikere som har eller er mistenkt for å ha begått kriminelle handlinger? Disse tre sakene jeg her viser til omhandler politikere fra tre forskjellige partier, alle har vært sentrale politikere, alle sakene omhandler mistanke, siktelse eller dom for seksuelle kriminalitet med det er kun i et av tilfellene media har navngitt personen og kun i et av tilfellene media har stilt partiet til ansvar for en enkeltperson sine mulige lovbrudd. Frem til media gir meg et godt svar på dette er min klare konklusjon at media bedriver en betydelig forskjellsbehandling og heksejakt på et enkelt parti. Så langt har media valgt å ikke besvare disse spørsmålene fra meg og flere andre.

 • E

  Mulig du ikke fikk med deg det at han som er sextiltalt i østfold og polititjenestemann i tillegg til lokalpolitiker er tiltalt for misbruk av stilling med hensikt å skaffe seg seksuelt samkvem. Det er da stillingen som polititjenestemann han er tiltalt for å ha misbrukt, at han er lokalpolitiker har egentlig ingenting med saken å gjøre, men han trakk seg fra alle verv fordi alle skjønner at om en slik sak blir kjent kan det gå utover partiet.

  Grunnen til at Frp har fått så mye tyn for Birkedal-saken er fordi han brukte sin stilling i partiet til å få mindreårige gutter fra ungdomspartiet til Frp hjem til seg. Og at han derved har misbrukt sin stilling som politiker i Frp. Dette var faktisk lenge kjent innad i partiet, og det er det partiet får pepper og blir hengt ut i media for, at de visste om det og ikke gjorde noe med det.

  I Østfold var kvinnene det er snakk om myndige, og han misbrukte ikke sin stilling som politiker for å få sex med dem. Ikke at saken egentlig er noe hyggeligere enn Birkedal-saken, men det gjør at den vurderes annerledes.

  Den siste saken du nevner vet jeg ingenting om, så den velger jeg å ikke kommentere. Men jeg anser blogginnlegget for å være unyansert. Og det er veldig tydelig at du ikke kommenterer fra et politisk nøytralt ståsted, og dermed blir det litt vanskelig å ta deg helt seriøst. Hadde det ikke vært åpenbart at du er politisk aktiv i Frp (står jo i banneret), men heller kommenterte fra et mediefaglig synspunkt eller egentlig hva som helst annet enn politisk synspunkt, hadde det blitt tatt litt mer seriøst, istedet for at det framstår som sutring av typen «media er mye strengere mot Frp enn de andre». Det går jeg egentlig ut fra at du skjønner selv også, for så reflektert burde du jo være når du skriver et såpass langt innlegg om forskjellsbehandling i media.

 • Kjellemann

  Hehe.. Klassisk FRP-sutring! Det er jo selvfølgelig ikke sånn at de setter seg inn i kritikkverdige situasjoner, det er jo bare sånn at alle er ute etter å ta dem…

  Håper folk snart forstår at FRP er et klage-og-syte-parti, som ikke har noe positivt å tilføre det velferdssamfunnet som andre, seriøse partier har hjulpet til med å bygge her i landet. Det er selvfølgelig ikke perfekt, og vil heller aldri bli det, men det er fortsatt et av de beste i verden!

  Konklusjon: Slutt å syte, begynn å yte! 🙂 (Til og med på rim)

 • Jeg er ikke i tvil om at hvis en ordførerkandidat, i kraft å være en fremtredende tillitsvalgt i et parti, ville fått omtrent samme behandling i media uansett parti.

  Når en ordførerkandidat trekker seg fra listen blir det fort kjent av hvilken grunn, spesielt når media nylig har skrevet at en «politiker» plutselig er mistenkt for seksuelle krenkelser, og at et medlem av ungdomspartiet har anmeldt ham. Det ville vært nytteløst om avisene skulle forsøke beskytte hans identitet i det tilfellet. Hans navn sto jo øverst på listen.

  Enig med E.

  • Knut:
   Jeg er ikke motstander av at media publiserte identiteten til Birkedal. Jeg tror det var riktig, selv om det var på et tidlig stadie av saken. Hvis de ikke hadde gått ut med hans identitet kunne andre politikere blitt utsatt for rykter og mistanker blant befolkningen. Du skriver at en Ordførerkandidat i et annet parti ville fått samme behandling som Birkedal, hvorfor skjedde ikke det i den berømte saken jeg skriver om som handler om en fremtredene Ordførerkandidat for Høyre i Østfold. Han var en av de mest profilerte og fremtredene politikerne Høyre hadde i Østfold. I denne saken har media valgt å holde hans ID skjult noe som kan ha medført at andre H politikere feilaktig kan ha blitt mistenkt. Media har i all hovedsak også valgt å holde hans partitilhørighet skjult, hva er grunnen til dette da?

 • EU

  Media har ikke valgt å holde partitilhørigheten hans skjult. Da saken ble kjent stod det overalt at han var fra Høyre. Det ble sågar sagt på nyhetene i går. At de ikke har identifisert han er en annen sak. Jeg stusser forøvrig litt over fin plutselige bekymring for andre H politikere i Østfold. All den tid vedkommende har trukket seg vil ikke de gjensittende ha mistanken rettet mot seg. Jeg ser du har jobbet aktivt opp mot media mtp denne saken og jeg undres over hva du ønsker å oppnå. Du må jo se at det er en vesentlig forskjell på de to sakene….eller?

 • Er denne politimannen også ordførerkandidat ved det kommende valget? Om så er tilfelle har identiteten klart offentlighetens interesse.

  En «har vært ordførerkandidat en gang» er ikke det samme som en nåværende, i nyhetsmessig sammenheng, og overfor velgerne.

  Jeg synes ikke en avis skal offentliggjøre en mistenkts identitet når det er mulig å holde den skjult, og den ikke er av særdeles stor offentlig interesse fordi han ikke har en fremtredende plass på en herværende valgliste eller på annen måte er en offentlig person offentligheten forventer tillit hos. Så om ikke det innledende spørsmålet mitt har svar ja så vil jeg mene at avisene gjør rett og rimelig, og som forventet, i dette tilfellet, og i Birkedals tilfelle.

  At andre kan bli mistenkt av folk i nærmiljøet, rykter osv, synes jeg ikke er noen god grunn til å offentliggjøre enhver identitet. Det kan man alltid påberope.

  Eller er ditt eneste poeng at avisene burde offentliggjøre identiteten til alle mistenkte som har eller har hatt et verv i et politisk parti, siden Birkedals ble offentliggjort og at FrP dermed straks fikk ubehageligheter?

  La meg også si at jeg synes FrP fikk svi urimelig mye i den saken. Dessverre var partiledelsen såpass urutinert at den fikk tirret media. Så har skjedd med andre partier/politikere enn FrP også.

 • Trine Kjus

  Det sies at dersom man gjentar en påstand ofte nok, vil den etter hvert framstå som sann. Et godt eksempel er påstanden om at media driver heksejakt på Frp og forskjellsbehandler Frp-politikere og andre politikere. Journalister stemmer rødt, og er derfor mer kritiske til Frp enn til andre partier. Dette er et mantra som gjentas og gjentas, og snart framstår det som sant, i alle fall i enkelte kretser. Jeg skal ikke gå god for at Frp aldri forskjellsbehandles i media, men nøye meg med å ta utfordringen fra Wiborg og svare på påstanden om at media behandler Trond Birkedal annerledes vi ville gjort dersom han tilhørte et annet parti. Det dras en sammenlikning mot to tilsvarende saker, men det er her Wiborg bommer grovt.
  Ved første øykast kan Wiborgs påstander virke tilforlatelige. De tre personene som Wiborg omtaler er politikere og de er involvert, siktet eller tiltalt i sedelighetssaker. Men går det likevel an å sammenlikne ut fra disse faktorene alene?
  Trond Birkedal er en rikskjent politiker og var ordførerkandidat i en av landets største byer. Han er og var en høyt profilert politiker. Jeg kjenner ikke saken rundt den omtalte SV-politikeren her, og skal derfor unnlate å kommentere den, men jeg kjenner godt omstendighetene rundt den omtalte Østfold-politikeren. Som en av debattantene her helt riktig påpeker er det hans rolle som politimann som har vært sentral i denne saken. Det er som politimann han, etter siktelsen, skal ha utnyttet stillingen sin for å skaffe seg seksuell omgang. Hans rolle som politiker er lite sentral i siktelsen. Trond Birkedal trakk seg fra alle sine politiske verv etter at det ble kjent at han har filmet unge gutter i dusjen hjemme i sitt eget hjem. Hans rolle som leder for FpU og profilert Frp-politiker står helt sentralt her fordi det er i kraft av denne rollen han har hatt kontakt med de unge guttene.
  Identifisering i kriminalsaker er alltid oppe til vurdering i den enkelte redaksjon. Vi skjeler lite til hva andre medier gjør men forsøker alltid å ta en selvstendig beslutning på hvordan vi skal forholde oss. Den observante leser vil oppdage at den omtalte Østfold-politikeren er identifisert i ulik grad i ulike medier. Det er Vær Varsom-plakaten 4.7. som først og fremst regulerer graden av identifisering. Her heter det: ”Identifisering må begrunnes i berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere (…) når omtaltes identitet og samfunnsrolle har klar relevans til de forhold som omtales”.
  Var Birkedals rolle som politiker sentral i forhold til siktelsen? Ja, det var den. Var den omtalte Østfold-politikerens rolle som politiker sentral i forhold til siktelsen? Nei, ikke i det hele tatt. Hadde Østfold-politikeren utnyttet sin rolle som politiker til å skaffe seg seksuell omgang med unge jenter ville saken stilt seg annerledes. Da ville hans rolle som politiker vært relevant, og kanskje ville identifiseringsgraden vært en annen. Og i så fall ville det vært helt irrelevant hvilket parti han tilhørte. Det er ikke slik at Frp-politikere har noe dårligere vern enn andre politikere, men hver sak må vurderes ut fra helheten.
  Det er noe som heter å sammenlikne epler og pærer og vi kan alle falle for den fristelsen fra tid til annen, men det gjelder å ta med de viktige nyansene og ikke dra for kjappe slutninger.

  Mvh
  Trine Kjus, nyhetsredaktør i Moss Avis

  • Svar til Trine Kjus:
   Først vil takke deg for at besvarer min utfordring til media, så langt har du, Marie Simonsen og Gunnar Stavrum besvart min bloggpost. Jeg ser flere av poengene dine, men er ikke enig at det er praksisen dere følger. For å ta et veldig enkelt og konkret eksempel fra dagens Moss Avis. Dere skriver dere om Liv Løberg-saken http://www.moss-avis.no/nyheter/kan-kreve-3-5-millioner-kroner-av-liv-loberg-1.6172118
   I den saken valgte dere å publisere både parti og navn umiddelbart og har fortsatt med det. I den saken er det helt tydelig at hennes CV juks ikke har noe med politikken å gjøre, men allikevel publiserte dere navn og parti. Hva skiller denne saken fra saken om politimannen?

 • Andreas

  Vel, synes Wiborg har ganske mye rett i sitt syn på medias dekning av saker som innvolverer Frp-politikere. I dag tidlig var overskriftene i landets største aviser noe som: Tidligere Frp politiker Liv Løberg må betale tilbake 3,5 mill.
  Fokuset på at en person er politiker for Frp i offentlig anliggende saker blir brukt så fort det er mulig, uavhengig om det er relevant for saken…
  Tviler på at det er verre stilt med Frp politikere enn resten av befolkningen.

  Noen eksempler på fokuset:

  http://www.moss-avis.no/nyheter/kan-kreve-3-5-millioner-kroner-av-liv-loberg-1.6172118

  http://www.dagbladet.no/2011/04/14/nyheter/politikk/arbeidsliv/liv_loberg/cv-juks/16185583/

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10084227

  • Andreas: Takk for ytterligere gode poenger og eksempler

 • Trine Kjus

  Liv Løbergs CV-juks er først og fremst relevant i forhold til hennes yrkesrolle, men hennes politiske verv er også relevant her. Hun var tross alt satt til å lede kontrollutvalget i Vestby, et verv der du har ansvar for å etterse at lover og regler følges. Dermed kommer «liv og lære-prinsippet» inn som et relevant aspekt.

  Jeg har tidligere nevnt at vi tar selvstendige beslutninger når vi avgjør grad av identifisering, men det er også til en viss grad relevant hva andre medier gjør. Saken rundt Løberg og Birkedal er begge rikssaker som kjøres av de store mediene. De går ofte lenger i å identifisere enn lokalmedier. Hvis vi skulle omtale Liv Løberg som «en politiker fra Vestby» som er siktet for å ha jukset med CV-en sin vil jo alle skjønne hvem det er snakk om. Det er også avgjørende hvor langt saken er kommet i rettsapparatet. Politimannens sak er ikke kommet inn for retten enda, og er således i en tidlig fase. Det som er avgjørende for graden av identifisering er graden av alvorlighet, hvor langt saken har kommet i rettsapparatet, om vedkommende har innrømmet det hele og hvor relevant yrkesroller og politiske verv er for saken.

  Hver sak må som sagt behandles individuelt, og det finnes sjelden en fasit i slike spørsmål. Derfor har jeg full forståelse for at det kan være vanskelig å skjønne praksisen vår. Når det er sagt tror jeg vel du også ser vesensforskjellene mellom Løberg-saken og saken om politimannen. Mitt hovedpoeng er at Frp alt for lett tyr til påstander om at Frp behandles annerledes enn andre partier. Det er jeg fortsatt uenig i. Det dras for lett kjappe slutninger om at det er heksejakten på Frp som ligger i bunnen. Det er ikke tilfelle. Det vi gjør er etter beste evne å følge Vær Varsom og norsk lov i forhold til hvor mye vi skal identifisere i kriminalsaker. Partitilhørighet er faktisk helt irrelevant.

  • Trine Kjus:
   Jeg har forståelse for at dere må avgjøre hver enkelt sak individuelt, men allikevel så mener jeg argumentasjonen din ikke holder mål. Du argumenterer nå at det er en sammenheng mellom at Liv Løberg var leder av kontrollutvalget og dermed at man kan benytte «liv og lære» argumentet. Dette har jeg forståelse for, men jeg mener at saken i aller høyeste grad også gjelder politimannen. Han var en av de fremste politikerne i sin kommune og i Østfold. Han var også en meget potensiell ny Ordfører og således en forvalter av samfunnets tillit. Han arbeidet mye med politikk opp mot barn og unge og valgte selv å delvis blande sin rolle som politi og politiker. Han holdt foredrag for ungdom og foreldre om hvordan de kunne unngå overgrep på nettet samtidig som han etter tiltalen selv begikk overgrep også på nett.

   Du sier at alvorlighetsgraden også spiller inn, men jeg håper også du er enig at det er langt mer alvorlig å begå sedelighetsforbrytelser mot unge jenter enn det er å jukse med en CV. Begge deler er alvorlig, men overgrep mot mennesker er langt mer alvorlig en juks og forfalskning av papirer.

   Det siste argumentet du bruker er hvor langt saken har kommet i rettsapparatet. Jeg kan da opplyse om at Moss Avis valgte å identifisere Liv Løberg umiddelbart saken ble offentlig og før politiet i det hele tatt begynte sin etterforskning. Saken om politimannen har kommet betydelig lenger og politiet har for lenge siden tatt ut endelig tiltale og rettsaken begynner nå om kort tid.

   Disse tre eksemplene mener jeg helt tydelig viser medias forskjellsbehandling av sakene. Men for å la det være klart så mener jeg ikke at media alltid er ute etter FrP og jeg mener også det var riktig av media å offentliggjøre identiteten til både Løberg og Birkedal, det jeg reagerer på er hvorfor media ikke gjør det i langt mer alvorlige saken som omhandler andre partiers politikere.

   Det jeg synes er rart er at media ytterst sjelden klarer å ta selvkritikk med noen få unntak. Aftenpostens Hilde Haugsjerd har kritisert pressen for dekningen av Birkedal-saken http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/haugsgjerd/article4073396.ece men hun ble møtt av kraftig motbør fra resten av redaktørene og journalistene i Norge. Selv Helge Øgrim i fagbladet journalisten skriver: «Kjøret mot Frp forsterker inntrykket av at mediene misliker partiet. Slik har det vært lenge…….» i denne artikkelen: http://www.journalisten.no/node/34166

   Mener du at disse to også tar feil?

 • Pingback: Medias vinkling av landsmøtet | Erlend Wiborg()

 • Pingback: Media produserer feilaktige historier | Erlend Wiborg()

 • Pingback: Ja, media forskjellsbehandler | Erlend Wiborg()

 • Pingback: Moss Avis og Fredrikstad Blad er kjøpt opp av A-pressen | Erlend Wiborg()

 • Erik Hansen

  Den hallikdømte SV-politikeren heter XXXXXX(redigert av Erlend), som det har kommet frem. En dom er offentlig informasjon som media har rett til å gjengi. Domfelte har ikke krav på anonymitet.

  Her står det mer om saken:

  XXXXXX(redigert av Erlend)

  http://arkiv.sv.no/sor-trondelag/trondheim/personer/XXXXXX(redigert av Erlend)

  Den hallikdømte mannen er ansatt ved St. Olavs Hospital, hvor han jobber med barn:

  XXXXXX(redigert av Erlend)

Goto Top