Lyver Helga Pedersen?

Lyver Helga Pedersen?

Det er nå kjent at Arbeiderpartiet planlegger å bruke rå makt for å få gjennom datalagringsdirektivet og vil derfor legge frem saken samme dag som fredsprisen deles ut for å unngå for mye mediastøy rundt saken. Jeg har tidligere skrevet om hvorfor jeg er en sterk motstander av DLD, men mitt hovedargument mot direktiver er at jeg er motstander av en generell overvåking av samtlige innbyggere i Norge, noe direktivet i praksis legger opp til. Heldigvis er følgende partier sterke motstandere av direktivet: FrP, KrF, V, SV og SP. Det er ingen hemmelighet at ledelsen i Høyre er tilhengere av direktivet, men de møter heldigvis massiv motstand fra grasrota i partiet. Min kollega i Moss Bystyre Tage Pettersen(H) har vært en pådriver internt i Høyre for å få partiet til å gå imot direktivet. Han har gjort en god jobb, spesielt med tanke på at han selv har snudd fra å ha vært tilhenger av direktivet ved Stortingsvalget 2009. Men fortsatt er det dessverre uklart om Høyre kommer til å følge ledelsen i partiet som tydeligvis ønsker å innføre direktivet eller om de skal lytte til grasrota i partiet som er sterkt imot.

Det jeg reagerer sterkest på er måten Arbeiderpartiet har kjørt frem denne saken på. Ved Stortingsvalget i fjor fikk alle kandidater et spørsmål fra «Nei til EU» om man støttet direktivet eller ikke. Jeg har nå gått gjennom alle svarene fra samtlige kandidater og det er påfallende at av Arbeiderpartiet sine kandidater så svarte nesten samtlige at de ikke hadde bestemt seg enda, men så fort valget var over har Helga Pedersen og Arbeiderpartiet frontet en impementering av direktivet og hevder at dette er Arbeiderpartiet sin politikk. På VGNett i dag hevder Helga Pedersen at en enstemmig Stortingsgruppe i Arbeiderpartiet går inn for datalagringsdirektivet. Det at hun hevder at vedtaket er enstemmig er så absolutt av interesse, spesielt med tanke på at Stortingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti, Lillian Hansen før Stortingsvalget gikk imot datalagringsdirektivet. Hun svarte klart og tydelig ja i «Nei til EU» sin spørreundersøkelse og hun støttet også bruk av veto mot direktivet. Har hun snudd og endret mening? Fulgte hun ikke opp det hun lovte velgerne? Eller lyver Helga Pedersen når hun hevder at vedtaket var enstemmig?

AUF er også motstandere av DLD og skryter ofte av innflytelsen de har inn i Arbeiderpartiet sin Stortingsgruppe. Daværende leder i AUF Martin Henriksen svarte «vet ikke» på «Nei til EU» sin undersøkelse, samtidig som organisasjonen han ledet hevdet at de gikk imot DLD. AUF fikk inn ti Stortingsrepresentanter ved forrige valg og da kunne vi vel forvente at de ti stemte imot direktivet da Arbeiderpartiet sin Stortingsgruppe behandlet spørsmålet, noe de ifølge Helga Pedersen ikke gjorde. Lyver Helga Pedersen her, eller er det AUF sine ti Stortingsrepresentanter som har løyet?

 • Pingback: Tweets that mention Lyver Helga Pedersen? | Erlend Wiborg -- Topsy.com()

 • conn1

  Det å heletatt spørre om Helga P. lyver blir nesten litt dumt bare det !
  H.P. sier det som andre mener hu trur de sier uten å vite hva hu selv mener om saker hu bestemt ikke vet en dritt om !
  Komme seg tilbake til vidda er det hu burde , å ikke prøve fremstå som «viter» om emner vi lærte på barneskolen !
  STEM HØYRE

 • Samantha

  Vi vet jo at APs saueflokk på Stortinget kommer til å stemme som de får beskjed om. Det eneste håpet er at tilstrekkelig mange fra H viser at de er i besittelse av en form for ryggrad, og stemmer imot. Dessverre er jeg redd for at dette ikke er tilfelle.

 • Nå blir det litt artig å påpeke at Ap er en saueflokk mens Siv Jensen selv må bruke partipisken. Dog, Siv Jensen har presset Høyre her i en rimelig genial manøver. For om Høyre sier ja, vil trolig mange som stemmer høyre gå over til andre partier ved stortingsvalget. Frp vil dermed få sin rikelig skjerv (V og Krf er andre) av de som da forlater partiet, og muligens bli større enn Høyre som monner i forhandlingene om regjeringsmakten.

  Spørsmålet blir da, om Frp er villige til å reversere DLD om det blir vedtatt. Der har jeg større tvil. Og det er mitt tips til Frp, de kan offentliggjøre informasjon om deres stilling til DLD hvis det blir implimentert og Frp kommer til makten.

  Men å påberope seg at samtlige stortingsrepresentanter i Frp er mot, den er vel rimelig usann. Det ville vært artig om man kunne fått vite fra stortinget, ved stemmegivning eksakt hvilken stortingspolitiker stemte ja/nei til direktivet.

  Helga Pedersen mistet absolutt all troverdighet i saken da hun dro opp pedofilkortet. Og det er vel over 1 år siden om jeg husker korrekt.

  • norskgoy:
   Jeg har aldri hevdet at samtlige FrP representanter er motstandere av DLD. FrP hadde en debatt i partiets landsstyre og etter debatten vedtok vi at Fremskrittspartiet skulle gå imot DLD da det bryter med grunnleggende personvernprinsipper. I partidemokratiet hos oss stemmer alle i tråd med partiet sitt syn. Jeg har full respekt for at Arbeiderpartiet sine Stortingsrepresentanter stemmer samlet etter at partiet har fattet et vedtak. Men det er jo underlig at når AP behandler saken internt så gikk samtlige inn for DLD, også de som på forhånd har skriftlig lovet velgerne å gå imot DLD

 • Underlig er det ja, men ikke noe mer underlig enn det Siv Jensen har gjort. Det er jo det samme prinsippet som utføres, partipisken der truslene og gulrøttene dingler side om side. At samtlige Ap-representanter gikk inn for DLD internt i Ap vet du like lite om som meg antar jeg, så enten har den enkelte representant snudd alle som en (lite sannsynlig) eller at Pedersen juger (svært sannsynlig). Men forskjellen er ikke noe annet enn det Frp v/Siv Jensen har gjort.
  Forskjellen ligger i hvor ledelsen har svingt pisken.

  Ellers har jeg forsåvidt ikke respekt for mennesker som stemmer mot sin overbevisning. Det være ap- eller frprepresentanter. Rent pragmatisk er jeg dog glad for at Siv Jensen har svingt pisken i den retningen hun har gjort. Rent prinsippielt brukes partipisken vel ofte i norsk politikk, da det rykker i maktbalansen ovenfor valg av politikere. En stemmer ikke på landspartier i dette land, men fylkespartier. Om f.eks Østfold Frp sine representanter alle som en skulle være for DLD ved valg forrige stortingsvalg, og Siv Jensen dermed sparker de i den andre retningen så blir det ikke noe særlig penere av den grunn.

  • norskgoy:
   Når jeg hevder at samtlige AP representanter internt stemte for DLD så bygger jeg det påstanden på Helga Pedersen sitt utsagn på VGNett i går: «- Arbeiderpartiets gruppe har enstemmig gått inn for DLD, slår parlamentarisk leder Helga Pedersen fast, via sin kommunikasjonsrådgiver.»

   Det er en betydelig forskjell på AP og Frp sin behandling av saken. Vi valgte å behandle den i landsstyret der samtlige fylkesledere sitter, Stortingsgruppen, partiledelsen og FpU. Fylkene behandlet også saken før landsstyret så vi har hatt en grundig debatt der alle har fått kommet med sine synspunkter før partiets landsstyre fattet et demokratisk vedtak.

 • Dessuten, gratulerer Frp. Dere har nå fått mange flere stemmer om vg.no skriver korrekt.

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10020038

 • Tom

  Jeg tror ikke DLD lar seg reversere om man først implementerer det i lovverket.

  Der vel like vanskelig som å melde seg ut av EU, etter man blir tatt opp som medlem.

Goto Top