Lukkede asylmottak NÅ

Lukkede asylmottak NÅ

I dag ble det kjent at en 15 år gammel jente i forrige uke ble voldtatt av en illegal asylsøker. Dette illustrerer hvorfor vi trenger lukkede asylmottak NÅ. Det er selvfølgelig ikke sånn at alle asylsøkere er kriminelle og det er helt legitimt å søke om asyl. Samtidig vet vi at det store flertallet av asylsøkerne er grunnløse og at de får avslag. Utfordringen i Norge er at alle asylmottak er åpne og alle kan komme og gå når de selv vil. Dette gjelder også når man får avslag på sin asylsøknad og dermed oppholder seg ulovlig i Norge.

Vi vet at hele 22 barn har forsvunnet fra asylmottak kun i Østfold og jeg er bekymret for hva som kan ha skjedd med disse barna. Hadde vi hatt lukkede mottak hadde vi hatt kontroll på disse barna og kunne hatt de i sikkerhet frem til de enten fikk opphold i Norge eller frem til de ble sendt ut av landet igjen. Dessverre vet vi at en god del av asylsøkerne kommer fra en kultur der kvinner har en liten verdi og der kvinner er underordnet mannens ønsker. Når dette kommer i tillegg til eventuelle traumer og psykiske lidelser fra krig og forfølgelse så ser vi at dette alt for ofte får meget uheldige konsekvenser. Dette fikk den uskyldige 15-åringen smertelig erfare nå når hun ble voldtatt av en mann som aldri burde fått gått fritt rundt i landet all den tid han har fått avslag på sin asylsøknad og oppholdt seg illegalt her.

Kun i Stavanger er hele 9 av 10 voldtektsdømte minoritetsmenn og vi vet fra tidligere av at mer eller mindre samtlige overfallsvoldtekter i Oslo er begått av menn med ikke vestlig bakgrunn. Det er derfor på tide at de øvrige partiene lytter til kravet fra Fremskrittspartiet om å ha lukkede asylmottak sånn at vi har kontroll på de som kommer til landet før vi raskest mulig skal få avgjort om de skal få være her i landet eller om de skal bli sendt ut igjen noe de fleste skal siden de får avslag på sin asylsøknad. Er disse personene i lukkede mottak blir det lettere å få de sendt ut igjen og vi unngår flere av de meget uheldige og tragiske episodene vi alt for ofte hører om.

 

Goto Top