Lovlig med falsk forklaring

Lovlig med falsk forklaring

Det at Norge har en naiv justispolitikk der man tar alt for mye hensyn til den kriminelle på bekostning av offeret og resten av samfunnet er en kjent sak. Justispolitikken var en av årsakene til at jeg meldte meg inn i Fremskrittspartiet for 11 år siden. Jeg ble provosert da jeg leste om personer som var dømt for drap gjerne slapp ut av fengsel etter 5-6 år og voldtektsmenn slapp ut etter 1-1,5 år i fengsel. I den alt for korte tiden de satt i fengsel kunne de regne med permisjoner/ferier fra fengslet. Situasjonen ble ikke bedre av at de innsatte hadde bedre soningsforhold og bedre rettigheter enn våre eldre på sykehjem.

Jeg kunne kommet med mange sånne eksempler, men i dag skvatt jeg skikkelig til. I Bergens Tidene står det om en sak der noen har prøvd å jukse seg til oppholdstillatelse. I saken var det en person som var siktet for å ha avgitt falsk forklaring til politiet noe som er straffbart. Tingretten valgte å frikjenne mannen til tross for at han hadde brutt loven. Begrunnelsen til tingretten er at politikerne fra de andre partiene har vedtatt en lov som sier at man ikke kan straffes for å avgi falsk forklaring til politiet så lenge hensikten var å skjule en annen forbrytelse. Ja, du leste riktig, man blir frikjent for å bryte loven så lenge hensikten er å skjule en annen kriminell handling. Dette er etter min mening totalt uakseptabelt og her må de andre partiene åpne øynene og slutte med denne naive og snillistiske politikken. Lovverket skal beskytte samfunnet mot de kriminelle, men sånn fungerer ikke dagens justispolitikk dessverre.

Goto Top