Legger ned ytterligere fem sykehjemsplasser

Legger ned ytterligere fem sykehjemsplasser

Jeg har tidligere skrevet om hvordan Arbeiderpartiet i Moss har nedprioritert eldreomsorg siden de kom til makten i 2003. Veldig ofte hører vi politikere lokalt som skylder på Stortinget/Regjeringen og omvendt når man ikke satser på eldreomsorg. I Moss kan de ikke bruke den unnskyldningen da Arbeiderpartiet har siden 2005 styrt Moss, Østfold, Storting og Regjering. De har hatt full mulighet til å vise hva deres politikk går ut på og har ingen mulighet til å skylde på andre. Siden 2005 har posisjonen i Moss(AP, SV og Rødt) fjernet hele 34 sykehjemsplasser. De prøver å unnskylde seg med at de planlegger et nytt bo og omsorgssenter. Det er bra med omsorgsplasser, men det er en betydelig forskjell på en omsorgsplass og en sykehjemsplass. En sykehjemsplass er for de svakeste og sykeste av de eldre og da er det skammelig at Moss kommune har redusert antall sykehjemsplasser til tross for at Moss har fått langt flere eldre.

Nå har de andre partiene i Moss vedtatt å fjerne ytterligere 5 sykehjemsplasser som kommunen har leid i Våler og Sandefjord. De vil altså ta fra 5 eldre, syke og hardt pleietrengende sitt hjem, sykehjemsplassen. Det legges ikke opp til at de fem eldre skal få en ny sykehjemsplass, de skal heller få mulighet til å leie seg inn på et bo og omsorgssenter. De fem personene det gjelder ble for flere år siden vurdert som personer som trengte en sykehjemsplass da de var såpass syke og svake. Derfor fikk de sykehjemsplass noe som de andre partiene nå velger å frata dem.

De andre partiene bruker økonomi som argument for å tvangsflytte de fem sykehjemspasientene, men dette argumentet holder ikke mål. Jeg har fått innhentet følgende tall fra rådmannen som viser kostnaden pr. plass på de forskjellige sykehjemmene i Moss og hva vi betaler for sykehjemsplassene vi leier utenbys som de andre partiene nå vil fjerne:

Moss kommune sine sykehjem:

  • Orkerød sykehjem:                833 398 pr plass årlig
  • Melløsparken sykehjem:     787 689 pr plass årlig
  • Peer Gynt sykehjem:             919 302 pr plass årlig

Moss kommune sine kostnader for kjøp av sykehjemsplasser utenbys:

  • Våler kommune:                   574 200 pr plass årlig
  • Sandefjord(Adventist)          482 000 pr plass årlig

Som det kommer tydelig frem så er altså sykehjemsplassene Moss kommune kjøper utenbys betydelig rimeligere enn kommunens egne, allikevel velger de andre partiene nå å si opp disse fem sykehjemsplassene til tross for mangel på sykehjemsplasser i Moss. Dette er hjerterått og jeg håper de andre partiene vil snu og støtte Fremskrittspartiet sitt forslag om å videreføre kjøpet av disse fem plassene.

Goto Top