Landssvikeren Arne Treholt

Landssvikeren Arne Treholt

Arne Treholt ble arrestert samme dag som jeg ble født, 20. januar 1984 for spionasje og landssvik. Etter  saken var ferdig behandlet og anket i det norske rettsystemet ble han dømt i en klar og entydig dom. Han ble dømt for både landssvik og spionasje da det ble bevist at han hadde vært spion på vegne av Irak og Sovjet. Arne Treholt var en fremtredene embetsmann i Utenriksdepartementet, FN og ikke minst politiker for AP og satt på betydelige konfidensielle opplysninger om Norge og våre allierte. Treholt selv innrømmet under rettsaken de fleste forholdene og ble til slutt dømt til 20 års fengsel. Dessverre valgte hans partikollega Gro Harlem Bruntland å benåde sin tidligere partifelle etter kun 8,5 år i fengsel. Treholt valgte da å bosette seg i det landet han hadde spionert for, Russland og har senere bodd på Krypos.

Noe av det Arne Treholt ble dømt for var at han ga Sovjet detaljert informasjon om Norges forsvarsevne ved en evt. invasjon fra datidens største trussel Sovjet. Dette gjorde han samtidig som den kalde krigen pågikk og Norge og hele vesten var bekymret for Sovjet og hva de kunne finne på. Treholt svek altså landet vårt på det groveste og satte nasjonens og våre allierte i fare med den hensikt å tjene penger til egen vinning.

Arne Treholt er her med Titov som var hans kontakt i Sovjet

Etter at Brundtland slapp han fri fra fengsel før dommen var ferdig sonet har Treholt brukt mye tid på å så tvil om dommen. Han har ikke benektet at han var helt uskyldig, men har allikevel brukt mye tid og krefter på å så tvil om dommen og dermed prøve å bedre sitt ettermele. Som den rettstat Norge er har vi latt han få vurdert gjenopptakelse hele fire ganger i gjenopptakelseskommisjonen noe som er meget uvanlig. I dag kom kommisjonen med sin fjerde konklusjon som konkluderer med det samme som de tre foregående kommisjonene har kommet frem til. De er krystallklare på at det ikke foreligger noen indikasjoner på bevisjuks eller feil som er gjort under rettssakene han har fått.

Saken til Treholt bør nå avsluttes en gang for alltid da det er åpenbart at han svek landet sitt på den groveste måten som er mulig gjennom å sette nasjonen i fare for egen vinning. VGs Hanne Skartveit avslutter sin bloggpost om samme tema på en god måte: «Dermed bør punktum være satt.»

Arne Treholt er en person som må likestilles med Vidkun Quisling som en feig landssviker som ikke fortjener noe respekt. Arne Treholt er bosatt på Kypros og jeg håper inderlig at han blir boende der da jeg mener han hverken fortjener sitt norske statsborgerskap eller tilgang på å besøke Norge.

Goto Top