Landsmøte 2011 – Hva er et landsmøte?

Landsmøte 2011 – Hva er et landsmøte?

Frem mot og under landsmøtet til Fremskrittspartiet neste helg kommer jeg til å legge ut flere bloggposter med informasjon, synspunkter og debatt. Jeg håper at du benytter anledningen til å komme med dine synspunkter og kommentarer og jeg lover å ta de med meg til landsmøtet. For noen dager siden skrev jeg en bloggpost der jeg ba om tips og innspill til hva jeg bør ta opp i min landsmøtetale og jeg har allerede fått ca. 40 tilbakemeldinger her på bloggen, Facebook, twitter og mail. Jeg begynner ikke på talen min før om noen dager, så det er fortsatt mulighet til å være med å påvirke den her.

http://www.youtube.com/watch?v=6cWMVBa4bXcc

Da det er de færreste av landets innbyggere som noen gang har vært på et landsmøte skal jeg prøve å forklare litt mer om hva det faktisk er her. Det er riktignok noe forskjell på hvordan partiene avholder sine landsmøter, men i all hovedsak er det relativt likt, men jeg tar utgangspunkt i Fremskrittspartiets landsmøter. Dette vil være mitt 9 landsmøte på rad og man kan kort oppsummere med at landsmøtet er det høyeste organet i Fremskrittspartiet. Her er noen fakta og oppklarende spørsmål om Fremskrittspartiet sitt landsmøte:

Hvor ofte:

Hvert eneste år i starten av mai(flere av de andre partiene har kun landsmøte hvert andre år)

Åpent eller lukket møte:

Landsmøtet er åpent for valgte delegater, observatører, gjester, presse og medlemmer. Hele landsmøtet overføres også live på www.frp.no og her på bloggen

Hvem møter:

Hvert eneste lokallag i Fremskrittspartiet velger noen delegater/utsendinger til fylkesårsmøtet som igjen velger delegatene som skal representere fylkespartiet på landsmøtet. Hvert fylke har like mange delegater som det er stortingsrepresentanter fra sitt fylke. Det betyr for Østfold FrP sin del at vi har 9 delegater. I tillegg til disse 9 delegatene møter landsstyret som består av fylkeslederne og sentralstyret. Fremskrittspartiets ungdom, Fremskrittspartiets seniororganisasjon og alle våre Stortingsrepresentanter møter også på landsmøtet som delegater. I tillegg kan hvert fylkeslag sende inntil 3 observatører.

Hva er en delegat:

En delegat har talerett, forslagsrett og stemmerett på landsmøtet. Alle delegater har dermed like mye formell makt og stemmen til en delegat fra Østfold teller like mye som stemmen til f.eks. Siv Jensen

Hva er en observatør:

Hvert fylke kan sende tre observatører. En observatør har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett som kun delegatene har.

Antall:

Totalt er det 230 delegater og 54 observatører på årets landsmøte. I tillegg til dette kommer en god del gjester og ikke minst et betydelig antall journalister og fotografer fra pressenorge.

Media:

Det er veldig mye media på et landsmøte og de rapporterer fortløpende om hva som skjer. Journalistene prøver også å finne ut hva det snakkes om i gangene, i baren etc. og det er ikke uvanlig at journalistene blir med på festene utover i de sene nattetimene. Dette er bare hyggelig da de fleste journalister er hyggelige mennesker som besitter mye kunnskap. Selvfølgelig betyr det at det er så mange journalister der at vi må passe oss litt for hva vi kan si og ikke si. Hvis jeg f.eks. er misfornøyd med en sentral FrP politiker og mener at han/hun gjør en dårlig jobb så er ikke det noe jeg ønsker å snakke om mens det er en journalist i nærheten da media elsker den type oppslag.

Hva behandler landsmøtet:

Siden landsmøtet er partiets høyeste organ er det mye som skal behandles i løpet av helgen. Det er flere formaliasaker som ikke er fult så spennende som f.eks. å behandle revisjonskomiteens beretning, årsberetninger fra Stortingsgruppen og sentralstyret. Men behandlingen av disse sakene pleier heldigvis å gå relativt raskt og vi kan da gå over på det som er det mest spennende, de politiske debattene.

Lokalpolitisk prinsipprogram:

Fremskrittspartiet er opptatt av å ha en enhetlig politikk og at folk skal kjenne igjen Fremskrittspartiet uavhengig om de bor i Alta eller Halden. Derfor har vi et lokalpolitisk prinsipprogram som tar for seg de overordnede prinsipper i vår lokalpolitikk som gjelder for alle våre lokallag. Jeg har sitter i programkomiteen som har laget et forslag som landsmøtet nå skal debattere og til slutt stemme over. Her kommer f.eks. vår krystallklare motstand mot eiendomsskatt frem.

Generell politisk debatt: Her kan man diskutere all politikk, både lokale, nasjonale og internasjonale saker. Det er til denne debatten jeg har bedt om tips fra leserne av bloggen om hva dere mener jeg skal snakke om.

Resolusjoner:

Alle delegatene kan fremme forslag til noe som kalles en resolusjon. En resolusjon er en uttalelse som gjerne handler om en korrigering/presisering av politikken eller vedta ny politikk på områder som ikke partiprogrammet sier noe om. Jeg har selv stått for mange resolusjoner på flere landsmøter, bla. har jeg vært forslagstiller på resolusjoner som tydeliggjør partiets bompengemotstand og jeg har også fått dette vedtatt.

Partilederens tale: Dette er høydepunktet på landsmøtet og Siv Jensen går på talerstolen kl. 1600 på fredag. Her vil hun stake ut kursen for partiet fremover, få satt fokus på saker som er viktig for partiet og ikke minst få opp engasjementet og gløden blant våre 30 000 medlemmer som skal ut i en tøff men viktig lokalvalgkamp.

Festmiddagen:

På lørdag kommer det sosiale høydepunktet på landsmøtet med en meget fin og hyggelig festmiddag. Her pynter folk seg ordentlig i alt fra bundad, smoking, dress og kjoler. Middagen har et høytidelig preg og etter middagen er det levende musikk og dans til de sene nattetimene.

Valg:

Landsmøtet er som sagt det høyeste organet i Fremskrittspartiet og avholdes årlig. Mellom hvert landsmøte er det landsstyret som er det høyeste organet og landsstyret består av fylkeslederne og partiets sentralstyre. I tiden mellom landsmøtet er det sentralstyret som styrer partiet. Sentralstyret består av 11 personer og velges av landsmøtet(med unntak av formann i FpU og parlamentarisk leder) og i år er bla. 1 og 2 nestleder på valg i tillegg til flere styremedlemmer. Det er alltid knyttet spenning til hvem som blir valgt og landsmøtet har her en viktig å oppgave å velge et sentralstyre vi mener representerer partiet på en god måte og er landsmøtet misfornøyd kan vi alltid bytte ut de vi mener har gjort en dårlig jobb på neste landsmøte.

Hvis du har flere spørsmål om hva som skjer på et landsmøte er det bare å spørre i kommentarfeltet under. Du bør også følge med på bloggen i tiden fremover da jeg kommer til å legge ut flere artikler om landsmøtet og ikke minst om hva som skjer utenfor landsmøtesalen.

Goto Top