Medlemsjuks av Helga Pedersen

Medlemsjuks av Helga Pedersen

Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen er ikke kjent som den mest etterrettelige politikeren. Dette pga. flere av hennes utspill rundt DLD der hun bevist prøver å villede og feilinformere befolkningen. Det siste er at hun nå prøver å unnskylde at Arbeiderpartiet knapt kan kalles et Arbeiderparti lenger. De siste ti årene ser vi at mange arbeidere føler at AP har blitt et parti for eliten og at partiet har fjernet seg langt fra folk flest. Helga Pedersen prøver å bortvise dette og hevder bla. at Arbeiderpartiet har dobbelt så mange medlemmer som FrP og Høyre til sammen. Arbeiderpartiet har riktignok mange medlemmer, noe som bla. skyldes at man frem til 1985 kunne bli tvangsinnmeldt i AP hvis man var medlem av en fagforening der halvparten av medlemmene stemte AP. Men Helga Pedersen og Arbeiderpartiet hevder nå at de har dobbelt så mange medlemmer som FrP og Høyre til sammen noe som er en ren løgn.

Hentet fra dna.no

Ifølge en artikkel på AP sin egen nettside i 2009 så gikk AP sitt medlemstall ned til 48 589. Dette er en betydelig nedgang siden 1980 da AP hadde hele 153 507 medlemmer. Høyre har 25 000 medlemmer, noe som er en nedgang siden 80-tallet da de hadde hele 100 000 medlemmer. Fremskrittspartiet har doblet antall medlemmer siden 80-tallet og har nå rundet 27 000 medlemmer.

Siden Høyre har 25 000 medlemmer og Fremskrittspartiet 27 000 medlemmer blir det totalt 52 000 medlemmer. Allikevel hevder Helga Pedersen at AP har dobbelt så mange medlemmer som FrP og Høyre til sammen, noe som skulle tilsi at Arbeiderpartiet har 104 000 medlemmer, noe som er direkte løgn da AP ifølge sine egne nettsider har 48 589 medlemmer. Hun lyver derfor på seg over 50 000 medlemmer, og dette er enda et godt eksempel på manglende etterrettelighet fra Helga Pedersen.(jeg skal ikke lage noe politisk poeng ut av medlemsjukset flere fremtredene Arbeiderpartipolitikere ble dømt for på 90 tallet.)

Goto Top