Kutt i skole og vei, mer til kultur

Kutt i skole og vei, mer til kultur

Fylkesrådmannen i Østfold la i dag frem sitt forslag til økonomiplan for de neste 4 årene.

Økonomiplan

 Fylkeskommunen har som kjent få oppgaver igjen, noe som er en av grunnene til at jeg vil legge ned fylkeskommunen. Men så lenge fylkeskommunen eksisterer så vil jeg prioritere videregående opplæring og veier, og dermed nedprioritere «regional utvikling» og kultur for voksne.

Men fylkesrådmannen la i dag frem et forslag som innebærer følgende:

– Mindre veivedlikehold og investeringer i årene fremover

– Færre videregående klasser og førre valgmuligheter for elevene i Østfold

– Færre ansatte(lærere) til tross for at vi får 375 flere elever i planperioden

– En økning på hele 13% innenfor regional utvikling og deriblandt kultur for voksne.

Fremskrittspartiet er allerede igang med å lage et alternativ til dette, men det er vel ingen hemmelighet at vi vil prioritere videregående skole og veier på bekostning av såkalt regional utvikling. Men jeg har lite tro på å få gjennomslag da politikere alt for ofte heller vil bruke penger på eliten gjennom å bygge prestisjeprosjekter som f.eks. en rasteplass til mange 10-talls millioner, en fylkesscene til mer enn 100 mill og som bransjen selv hevder de ikke trenger, Opera etc.

Stusser også av de andre partiene som snakker så pent om skole og vei i valgkamper, i fjor var det valgår, i år er det ikke valgår og da legger de frem kuttforslag i stedet.

Jeg sendte umiddelbart ut en pressemelding om temaet og jeg skal i kveld på debatt hos NrK Østfold som du kan se live eller på nett TV.

Goto Top