Kunnskapsløs leder av finanskomiteen

Kunnskapsløs leder av finanskomiteen

Leder av Stortingets finanskomite Torgeir Michalsen fra Arbeiderpartiet har lagd et «FrP taksameter» der han prøver å regne på hvor mye Fremskrittspartiet sine valgløfter koster. Arbeiderpartiet har også beordret byråkratene i finansdepartementet til å bedrive partipolitikk ved å be de også om å regne på Fremskrittspartiets politikk. De velger å ta ut enkeltheter av Fremskrittspartiet politikk og regner på dette uten å se helheten i politikken. Statistisk sentralbyrå har flere ganger beregnet konsekvensene av Fremskrittspartiet sitt alternative statsbudsjett og de har alle gangene kommet frem til at Fremskrittspartiet sin politikk vil medføre en lavere rente og en bedre kronekurs for næringslivet. Allikevel velger Arbeiderpartiet å hevde det motsatte da de tydeligvis tror at de vet bedre enn en nøytral beregning gjort av Statistisk sentralbyrå.

FrP taksameteret til Torgeir Michalsen inneholder betydelige feil, her er noen av feilene:

  • FrP ønsker å redusere avgiftene på alkohol og tobakk så vi kommer på samme nivå som Sverige. I regnestykket til Michalsen så regner han dette som en vanlig utgift for staten, men han utelater at dette vil medføre at flere vil handle sine alkohol og tobakksvarer i Norge og dermed legge igjen flere avgiftskroner i Norge. Han tar heller ikke med økt inntektsbeskatning fra de som selger alkohol og tobakk i Norge i stedefor å legge igjen disse i Sverige
  • FrP vil fjerne NRK lisensen og han hevder at dette vil gi staten en økt utgift på 4,7 milliarder kroner. Han dropper da å si at Fremskrittspartiet mener at NRK ikke bør få statlige subsidier og at NRK bør hente inn penger på lik linje med alle andre TV kanaler og ikke belaste skattebetalerne med regningen. Han dropper også å regne på at hvis vi fjerner TV lisensen får innbyggerne i Norge 4,7 milliarder kroner mer til annet forbruk, noe som igjen vil generere økte inntekter for staten gjennom økt moms.
  • Fremskrittspartiet vil fjerne alle bomstasjoner og Torgeir Michalsen hevder at dette vil medføre en økt utgift for staten på minst 9 milliarder kroner. Bompenger er en form for avbetaling noe som vi alle vet er en meget dyr form for finansiering. Spesielt er dette dyrt når staten ikke trenger å bygge veier på avbetaling siden staten allerede har penger til å betale for veiene. Staten krever inn over 60 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter årlig, men benytter kun 17 milliarder kroner på vei. Det viser at det er unødvendig å bygge veier med bruk av avbetaling. Han glemmer også å ta med at bompengeinnkrevingen koster flere milliarder årlig i administrasjonsutgifter, renter etc. I tillegg glemmer han at hvis vi fjerner bomstasjonene så vil folk flest få mer penger å bruke på øvrig forbruk, noe som igjen vil kunne øke statens inntekter gjennom moms og inntektsskatt.

Dette er bare noen få eksempler som viser en elementær mangel på økonomisk forståelse hos lederen av Stortingets finanskomite. Det er skremmende at en person i en så fremtredene stilling ikke evner å se at økt skatt og avgift ikke alltid er til det beste for innbyggerne. Det at han velger å droppe å høre på Statisk sentralbyrå sin godkjennelse av Fremskrittspartiets økonomiske politikk og heller lager sine forvrengte eventyrhistorier er skremmende fra en person i hans stilling.

Goto Top