Kronikk: Det nytter å stemme på FrP

Kronikk: Det nytter å stemme på FrP

Valget er nå over og velgerne har vært tydelige på at de ønsker et politisk skifte i Moss. Vi har for første gang i historien fått et rent FrP/H flertall i Moss og når alle borgerlige partier(FrP, H, V og KrF) har valgt å samarbeidet blir dette et tydelig flertall med god margin i Moss. Selvfølgelig er det forskjell på de borgerlige partiene, men det er så mye som forener oss at vi har klart å utarbeide en felles politisk plattform vi skal styre på. I et samarbeid vil ingen partier få gjennomslag for hele sitt partiprogram da alle må gi og ta. Styrkeforholdet partiene mellom vil selvfølgelig avgjøre hvor mye gjennomslag det enkelte parti vil få. Moss FrP var gjennom hele valgkampen tydelig på våre tre hovedsaker som var:

  • Nei til bompengering rundt Moss
  • Eiendomsskatten skal reduseres hvert eneste år
  • Styrke eldreomsorgen bla. gjennom å innføre valgfrihet og flere sykehjemsplasser

Alle disse tre sakene har Fremskrittspartiet nå fått gjennomslag for gjennom forhandlingene med de andre borgerlige partiene.

I den borgerlige politiske plattformen står det at hvis spørsmålet om en bompengering kommer opp skal dette avgjøres av innbyggerne gjennom en folkeavstemning. Dette har vært viktig for Fremskrittspartiet da vi mener en bompengering rundt Moss vil være skadelig for innbyggere og næringsliv. Bilistene betaler i dag inn ca. 64 mrd kr årlig i bilrelaterte avgifter, mens kun 17 mrd kr går tilbake til vei. Det blir da galt å påføre bilistene en ekstrabeskatning på 10-12 000 årlig i tillegg. Dette viktige spørsmålet vil nå innbyggerne få avgjøre gjennom en folkeavstemning hvis det blir aktuelt.

Moss har landets nest høyeste eiendomsskatt noe som er meget usosialt og det forrige styringsflertallet i Moss har samtidig lagt opp til en betydelig økning i økonomiplanen for årene fremover. Det er vanskelig å fjerne eiendomsskatten over natten der var derfor viktig  i valgkampen for Fremskrittspartiet å ikke love mer enn vi kunne gjennomføre. Det vi lovet velgerne var at eiendomsskatten skal reduseres hvert eneste år, for så å fjernes til slutt.  Det er derfor gledelig at vi har fått gjennomslag blant våre borgerlige venner at den skal reduseres hvert eneste år vi styrer i Moss.

Det siste og viktigste valgkampløftet vårt var å styrke eldreomsorgen i Moss. De siste årene har man dessverre fjernet 34 sykehjemsplasser til tross for at behovet har økt. Det er derfor gledelig at Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for at vi skal styrke eldreomsorgen gjennom å øke antall omsorgs og sykehjemsplasser i Moss de neste 4 årene. Samtidig ønsker vi å styrke valgfriheten til de eldre gjennom bla. å innføre fritt brukervalg innen hjemmehjelpstjenesten. Det burde være en selvfølge at eldre mennesker som har behov for hjelp skal få lov til å velge det tilbudet de mener er best for dem. De får da også muligheten til å velge bort et tilbud de er misfornøyd med. Dette valgfriheten har mennesker gjennom hele livet på de fleste andre måter og selv om man blir eldre skal man ikke miste denne valgfriheten. Umyndiggjøringen av de eldre er uverdig og jeg er glad for at det nye borgerlige flertallet setter en stopper for dette og innfører valgfriheten igjen.

Disse tre sakene viser at det din stemme utgjør en forskjell og jeg vil rette en stor takk til alle dere som stemte på Fremskrittspartiet og jeg kan garantere deg at vi er her for deg. Vi ønsker å være din ombudsmann/kvinne og det er bare å ta direkte kontakt hvis du lurer på noe, har innspill etc. Jeg er derfor glad for at Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for våre tre hovedsaker og dette har vi fått takket være deg og din stemme

 

Erlend Wiborg

Påtroppende varaordfører, FrP

Stod på trykk i Moss Avis 3. oktober 2011

Goto Top