KrF vil styre andre land

KrF vil styre andre land

Kristelig folkeparti er et parti som mange oppfatter som motstander av alt som er gøy. Dessverre er ikke KrF alene når det gjelder å ha en formynderpolitikk som baserer seg på at politikerne vet mer enn innbyggerne og må derfor beskytte oss dumme og lettlurte innbyggere som ikke klarer å ta vare på våre egne liv. Jeg har full respekt for at flere politikere i KrF er avholdsfolk, men jeg forventer den samme respekten tilbake for mitt syn og valg. Politikerne kan ikke og skal ikke forby alt de ikke liker, la hver enkelt i størst mulig grad få bestemme over sitt eget liv og dermed være ansvarlig for sine handliger.

KrF er i dag ute i VG der de ønsker et veto mot alkoholreklame på TV kanaler som sender fra utlandet. Dette er i dag ulovlig, men nå ser det ut til at pga. EØS avtaler så må Norge tillate alkoholreklame sendt fra utlandet. Dette skulle bare mangle, vi kan ikke kreve at firmaer i andre land skal måtte følge formynderpolitikken til Norge. Det at firmaet retter seg mot et norskt publikum er ikke et godt nok argument, for hvis vi skulle krevd at alle som hadde innhold som nordmenn kan se skal følge norske formynderlover så måtte vi stengt internett over natten. Norske politikere burde heller sørget for å oppheve forbudet mot alkoholreklame i Norge og vi burde samtidig opphevet forbudet mot politisk reklame på TV sånn at Krf kunne kjøpt seg reklameplass og kritisert alkoholreklamene og lekt formynder.

Goto Top