Krever pensjon for sin hobby

Krever pensjon for sin hobby

Kunstnernettverket går nå ut og krever at de skal få en egen kunsterpensjon som er langt bedre enn det resten av befolkningen har. Begrunnelsen deres er at mange kunstnere har en lav inntekt da de ikke klarer å skaffe seg nok oppdrag noe som gjør at de ofte kun jobber i 20-30% stilling. Derfor krever de at de skulle fått pensjon som om de jobbet i 100% stilling til tross for at de kun jobber i 20-30% stilling. Jeg har forståelse for at det kan være tøft å være kunstner, spesielt hvis det er den eneste jobben man har. Allikevel er dette et valg hver enkelt tar og hvis de kun klarer å jobbe 20% som kunstner og man derfor ikke klarer å leve av dette burde de selvfølgelig tatt seg en ekstrajobb på f.eks. 80% noe som gjorde at de totalt hadde en full stilling. Alternativet burde være å ta en vanlig 100% stilling og drevet med kunsten sin som en hobby ved siden av jobb.

Moderne kunst fra utstillingen The Idea of North

De fleste mennesker har en eller flere hobbyer, men de færreste er såpass dyktige at de kan leve av dette og har derfor en vanlig jobb og bedriver hobbyen sin på kveldstid og i helgene. Dette burde flere av de kunstnerne som nå klager også ha gjort i stedet for å kreve en særordning. Det er ikke sånn at en kunstner med få oppdrag ikke får pensjon i det hele tatt, de vil bli minstepensjonister på lik linje med andre som har stått utenfor arbeidslivet. Det er i dag mange mennesker som ufrivillig ikke får en full jobb, spesielt innenfor offentlig sektor har vi mange i ufrivillig deltid. Disse personene får heller ikke full pensjonsopptjenening da inntekten fra deltidsjobben ikke er høy nok. Hvorfor mener kunstnerne at de skal ha en bedre pensjonsordning enn de som ufrivillig har en deltidsstilling? Mitt håp er at regjeringen ikke gir etter for dette kravet da det er meget urimelig at en gruppe mennesker som frivillig velger å leve som kunstner og kun jobber i 20% stilling skal få bedre pensjon enn en person som ufrivillig jobber i en deltidsstilling i det offentlige. Det er helt greit at noen ønsker å kun jobbe i 20% stilling som mange kunstnere gjør, men hvis du da ikke tar deg en annen jobb ved siden av kan man heller ikke klage

Goto Top