Korrupt regjering?

Korrupt regjering?

Mange har vært meget skeptisk til AP sine tette koblinger til LO og har pekt på at det er et demokratisk problem. LO organiserer folk som stemmer på forskjellige partier og tradisjonelt er FrP et av de største partiene blandt LO sine medlemmer. Allikevel har LO gjennom alle år gitt AP flere titalls millioner kroner i ren økonomisk støtte i tillegg til gratis arbeidskraft og materiell i valgkampene. I retur for denne støtten har LO fått flere plasser i AP sitt sentralstyre og egne lukkende møtearenaer som de andre arbeidstakerorganisasjonene blir nektet andgang til. Vi har fått mange andre eksempler som da f.eks. jens Stoltenberg fikk en båt i gave av bla. LO og i tillegg betalte de skatten Stoltenberg måtte betale for denne gaven.

Mange, meg selv inkludert, har hevdet st dette er farlig nærme korrupsjon. Samtidig har jeg aldri valgt å kalle dette korrupsjon da det er en meget alvorlig og grov beskyldning. De siste dagene har vi fått ytterligere eksempler som gjør at korrupsjonspørsmålet igjen er aktuelt. Jeg tenker ikke da på at Trond Giske prøver å putte sine nære venner og partikollegaer i diverse selskapsstyrer.

20121027-135158.jpg

Det siste eksemplet er dråpen som får begeret til å renne over er saken om at Trond Giske nå prøver å hjelpe sin venn, partikollega, støttespiller og gavemilde onkel, Roar Flåthen med pensjonistilværelsen. Flåthen går som kjent av som LO leder og AP med Giske i spissen ønsker tydeligvis å takke han for alle de millionsjekkene han har skrevet ut til AP med LO medlemmenes penger. Takken er at man oppretter en ny varaplass i styret i Kongsberg gruppen. Til tross for at varaplassen ikke eksisterte og at det ikke var styrevalg da, krevde Giske at Flåthen skulle inn. Ikke nok med det, han skal også få samme godtgjørelse som de faste medlemmene i styret, hele 195 000 kr årlig.

Med bakgrunn i dette vil jeg gå så langt å kalle en spade for en spade, dette er ren korrupsjon og hadde dette skjedd i andre land ville regjeringen selv hevdet at det var korrupsjon. Vi kan ikke akseptere at AP ser mer til partiboka og belønner sine venner enn å se til kompetanse og egnenhet.

Goto Top